Ghana

Ghana og det ghanesiske døvesamfund

Gennem de sidste 14 år har DDL og GNAD arbejdet hen imod bedre tegnsprogsrettigheder for døve i Ghana. Resultaterne af projektpartnerskabet blev publiceret den 3. marts 2022 på WHO’s Verdenshøredag.

Projektpartnerskabet

Hovedtemaet i projektpartnerskabet med Ghana National Association of the Deaf (GNAD) er anerkendelsen og fremmelsen af adgang til ghanesisk tegnsprog.

Der arbejdes ad to spor i den henseende: Advokere for anerkendelse af ghanesisk tegnsprog og sikre, at de tolke, som bliver uddannet på UCC og certificeret af GNAD, kan få et job bagefter.  Fællesprojektet har etableret en tolkeuddannelse på UCC, men der tilbagestår stadig et stort stykke arbejde med at få forankret og kvalitetssikret uddannelsen, som dette projekt har afsat store ressourcer til. Der arbejdes også på at få udviklet et standardiseret undervisningsmateriale om ghanesisk tegnsprog.

Resultater

Danske Døves Landsforbunds mangeårige indsats i Ghana har bl.a. resulteret i:

  • Oprettelsen af over 100 lokalforeninger, der opsporer isolerede døve og oplyser dem og deres familie om ghanesisk tegnsprog samt deres muligheder og rettigheder for et mere ligestillet liv
  • 154 uddannede døvelærere hos landets 17 døveskoler, hvor der undervises på ghanesisk tegnsprog
  • Oprettelsen af en tegnsprogstolke-uddannelse og hertil 70 uddannede tegnsprogstolke.
  • Kommunal støtte til 12.000 døve ghanesere, der ønsker at være selvstændig erhvervsdrivende. Gennem årene har dette hjulpet dem til at opnå større økonomisk sikkerhed.

Dygtiggørelse af GNAD

I løbet af det 14 år lange partnerskab mellem GNAD og DDL er der blevet arbejdet på at få konsolideret kapaciteten hos GNAD på følgende niveauer:

  • GNAD’s nyvalgte bestyrelse skal have genopfrisket deres viden om lederskab.
  • GNAD’s personale skal have øget deres administrative færdigheder yderligere.
  • GNAD’s kapacitet til at udføre fortalervirksomhed skal styrkes gennem træning og etableringen af en advocacy committee, som får ansvaret for fortalervirksomheden i projektperioden.
  • GNAD’s ledere på nationalt og distrikts niveau skal have adgang til materialer og ressourcer på ghanesisk tegnsprog.
  • Der skal udvikles og testes modeller for at sikre stabile indtægtskilder til GNAD.

Flere døvelærere og døveskoler i Ghana

GNAD’s intitaiver har bevirket, at der er blevet oprettet over 100 lokalforeninger, der opsporer isolerede døve og oplyser dem og deres familie om ghanesisk tegnsprog samt deres muligheder og rettigheder for et mere ligestillet liv. Det har gennem årene gjort, at der i dag er 154 uddannede døvelærere ansat hos landets 17 døveskoler, hvor der undervises på ghanesisk tegnsprog.

Tegnsprogstolkeuddannelsen i Ghana

Oprettelsen af en tegnsprogstolkeuddannelse, hvor der hidtil er blevet uddannet knap 70 tegnsprogstolke har gjort, at døve nu har bedre muligheder for at tage en uddannelse. Samtidig er døves adgang til information og anden service blevet gjort mere lige.

Kommunal støtte til 12.000 døve ghanesere

DDL og GNAD har sammen fået implementeret en form for kommunal støtte til døve. Den kommunale støtte har i løbet af de sidste 12 år sikret mere end 12.000 døve ghanesere, der ønsker at være økonomisk uafhængig gennem fx oprettelse af egen forretning. Gennem årene har støtten hjulpet døve i lokalsamfundet til at opnå større økonomisk sikkerhed.

Scroll til toppen