Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Ghana

Ghana

Anerkendelsen af ghanesisk tegnsprog er en af de vigtigste mål for Danske Døves Landsforbunds projektarbejde i Ghana.

Ghana er et land på vestkysten af det afrikanske kontinent. Der bor omkring 32 millioner mennesker i Ghana hvor det anslås omkring 674.000 af dem er døve. 

Ghana er en tidligere engelsk koloni, der har været selvstændig siden 1957. Derfor er det officielle sprog i Ghana i dag engelsk. På trods af dette bliver der talt omkring 80 forskellige talesprog i Ghana. Landet har mere end 70 forskellige etniske grupper, hvor hver gruppe har sit eget sprog.  
 
Der tales derfor også mange forskellige tegnsprog i Ghana. Mange ghanesiske døve går ikke i skole og lærer derfor ikke et fælles tegnsprog. I stedet opstår der isolerede ”sprogøer” hvor døve i stedet udvikler deres eget sprog. Men overordnet set taler de fleste døve dog ghanesisk tegnsprog, som er en afart af amerikansk tegnsprog. Ghanesisk tegnsprog har inkorporeret flere lokale tegn og det er også dette tegnsprog, der bruges i de lokale døveskoler.

Om samarbejdet

Danske Døves Landsforbund har siden 2008 samarbejdet med Ghanas landsforbund for døve; Ghana National Association of the Deaf (GNAD) om anerkendelse og fremme af adgang til ghanesisk tegnsprog. 

For at nå det overordnede mål om at få ghanesisk tegnsprog anerkendt og fremmet har Danske Døves Landsforbund gennemført forskellige tiltag lokalt i Ghana. Blandt andet ved at styrke Ghana National Association of the Deaf igennem ledelseskurser, øgning af administrative færdigheder samt hjælp til at sikre en god økonomi for landsforbundet, som er uafhængigt af Danske Døves Landsforbunds økonomiske støtte. 

Derudover arbejder Danske Døves Landsforbund i samarbejde med Ghana National Association of the Deaf for at sikre flere tegnsprogstolke og løfte tolkenes niveau lokalt. Det er blandt andet sket ved at etablere en tolkeuddannelse på universitet University of Cape Coast, samt en certificering af de uddannede tolke af Ghana National Association of the Deaf. Ved at få uddannet tolke får døve ghanesere mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre ved fx selv at kunne tage en uddannelse, få et arbejde, blive socialt ligestillet og få adgang til hjælp i sundhedsvæsnet.  

Projektet i Ghana har været en stor succes og  bruges i dag af Danske Døves Landsforbunds international afdeling som inspiration og målestok for vores arbejde i andre partnerskabslands.

Hvad gør vi?

I samarbejde med Ghana National Association of the Deaf har Danske Døves Landsforbund siden 2008 været med til at oprette over 100 lokalforeninger, der opsporer isolerede døve og oplyser dem og deres familie om ghanesisk tegnsprog, samt deres muligheder og rettigheder. Ligesom i Danmark er lokalforeninger for døve et essentielt samlingspunkt – både socialt, politisk og kulturelt. 

I næsten 15 år har Danske Døves Landsforbund arbejdet for at styrke landsforbundet for døve i Ghana. Det har vi blandt andet gjort ved at give Ghana National Association of the Deaf’s bestyrelse viden om lederskab samt give personalet kurser i administration. På den måde kan landsforbundet fortsætte med at sikre tegnsprogsfælleskaber og døves rettigheder selv efter Danske Døves Landsforbunds medarbejdere er vendt hjem.

Et af samarbejdets største succeser var at få oprettet en tegnsprogstolkeuddannelse på det ghanesiske universitet University of Cape Coast. Det betyder at langt flere ghanesere nu er sikret at få en tegnsprogstolk med et rimeligt tegnsprogsniveau på ghanesisk tegnsprog. Fremadrettet vil vi arbejde for at forankre og kvalitetssikring af uddannelsen. Det vil blandt andet ske ved at udviklet standardiseret undervisningsmateriale om ghanesisk tegnsprog.

Resultater vi har opnået

Siden 2008 har Danske Døves Landsforbund i samarbejde med Ghana National Association of the Deaf sikret stærke og vedvarende lokale tegnsprogsmiljøer på ghanesisk tegnsprog for døve i Ghana. Det er blandt andet sket igennem:  

  • Oprettelsen af over 125 lokalforeninger for døve, som er lokale samlingspunkter med stor social, politisk og kulturel betydning.  
  • Oprettelse af tegnsprogstolkeuddannelsen på University of Cape Coast hvor omkring 70 ghanesere er blevet uddannet tegnsprogstolke.
  • Uddannelse af 154 døvelærer til landets 17 døveskoler, hvor der undervises på ghanesisk tegnsprog. 
  • Kommunal støtte til 12.000 døve ghanesere, der ønsker at oprette egen forretning, gå i skole eller lignende. Gennem årene har dette hjulpet mange døve ghanesere til at opnå større økonomisk sikkerhed ved at være i arbejde. 

De her tiltag betyder, at døve i Ghana nu har bedre muligheder for selv at tage en uddannelse, få et arbejde, få hjælp i sundhedsvæsnet, stifte familie med mere. Adgangen til ghanesisk tegnsprog giver døve ghanesere adgang til samfundet på lige fod med alle andre i Ghana, og et stærkt landsforbund der kan støtte og hjælpe når døve ghanesere har brug fort det. 

Kontakt

Stephanie Linder 
20 90 06 60 
sl@ddl.dk 

Scroll to Top