Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med sin egen grammatik. Det tales af cirka 20.000 mennesker i Danmark.

Hvad er dansk tegnsprog?

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med sin egen grammatik, på samme måde som dansk, tysk og fransk er selvstændige sprog.  

Tegnsprog er ikke internationalt. Danske døve taler dansk tegnsprog. Franske døve taler fransk tegnsprog. To døve fra forskellige lande kan ikke umiddelbart forstå hinanden, ligesom to hørende fra forskellige lande ikke umiddelbart kan forstå hinanden.

Dansk tegnsprog er et minoritetssprog og tales af de cirka 4.000 døve, der findes i Danmark. Dertil kommer fx professionelle og pårørende. I alt vurderes det, at der er 20.000, som taler dansk tegnsprog i Danmark.

Langt de fleste, der taler dansk tegnsprog, kan både læse og skrive dansk. Man kan ikke skrive dansk tegnsprog. Når danske døve skriver, så skriver de derfor på dansk. Mange døve tager en uddannelse på dansk og får tolket undervisningen til dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog er ikke et hjælpesprog, men et fuldt sprog, der hele tiden udvikler sig  ved at blive talt. Og ja, man kan tale om alt på dansk tegnsprog.  Hvis man ikke har et tegn, kan man låne fra andre tegnsprog. Ligesom vi på talt dansk har lånt ordet “smartphone” fra engelsk.

Vil du vide endnu mere om dansk tegnsprog, så besøg Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk sprognævn.

Scroll to Top