Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Arbejdsmarked

Døve på arbejdsmarkedet

Døve tager uddannelser og bestrider erhverv som alle andre. Med en kompensationsordning, som sikrer døves ret til tegnsprogstolkning, bliver døve ligestillede med øvrige kollegaer. Tegnsprogstolkning er gratis for arbejdsgiveren.

Højtuddannede og ufaglærte

Døve mennesker er lige så mangfoldige som hørende mennesker. Nogle døve har en lang videregående uddannelse, imens andre er ufaglærte. Andre igen er et sted derimellem. Tilsvarende varetager døve mange forskellige erhverv på arbejdsmarkedet. Fælles for døve på arbejdsmarkedet er, at de har dansk tegnsprog som modersmål. Det kan give nogle udfordringer på arbejdspladsen, hvis kollegaerne er hørende og ikke taler dansk tegnsprog. Med tegnsprogstolkning kan døve varetage jobs på lige fod med hørende kolleger.

Tegnsprogstolkning

Når man ansætter en døv medarbejder, kan man få bevilget tegnsprogstolk via Vejledning om lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Det er den pågældende medarbejders jobcenter, der bevilger tegnsprogstolkning. Hvor mange timers tegnsprogstolkning man kan få afhænger af, hvor mange timer man er ansat. Man kan få tegnsprogstolk i op til 20 timer om ugen,  hvis man er fuldtidsansat.

Tegnsprogstolkning er gratis for arbejdsgiveren.

Jobcenter for døve

Castberggårds Job- og Udviklingscenter har specialiseret sig i døve på arbejdsmarkedet. De rådgiver døve, fagpersoner og arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af døve medarbejdere. De laver også særligt tilrettelagte forløb for døve, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Scroll to Top