Aktuelle politiske sager

Det sker i øjeblikket

Her kan du få et overblik over, hvad der aktuelt er i gang på det politiske område i Danske Døves Landsforbund for at sikre døves ret til tegnsprog.

Omorganisering af tolkeområdet

Danske Døves Landsforbund arbejder for en omorganisering af tegnsprogstolkeområdet. Vi ønsker én samlet lov administreret af én enkelt myndighed og med kun én indgang til tegnsprogstolkning for alle borgere, uanset hvilken sektor tolkningen skal foregå i.

Det er et løbende arbejde, der er pågået i flere år. Aktuelt har vi skrevet et notat til politikerne, og vi har været til åbent samråd med socialministeren om spørgsmålet. I den kommende tid forventer vi at aflægge besøg hos ordførerne fra alle Folketingets partier for at klæde dem på til den debat, der løbende er på området.

Vi presser desuden løbende på overfor socialministeren og hendes embedsmænd for at blive involveret i processen.

Dialogmøder med Socialstyrelsen og Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM)

Danske Døves Landsforbund arbejder sammen med Socialstyrelsen og Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) om en tættere dialog. Der er et stort behov for en bedre dialog os tre i mellem. Vi har i den forbindelse peget på det uheldige forløb omkring det seneste udbud, den forringede fjerntolkeservice og den manglende udvikling af tegnsprogstolkeområdet.

Ukrainske døve flygtninge

Danske Døves Landsforbund samler og koordinerer indsatsen for døve ukrainske flygtninge. Vi samarbejder tæt med andre aktører på døveområdet for at sikre døve ukrainske flygtninge den bedste start og hverdag i Danmark, herunder at sikre dem ret til tegnsprogstolk. Derudover bidrager vi med en stor frivillig og social indsats gennem vores besøgsvenner, som i hele landet tager på besøg, hvor døve ukrainske flygtninge er indkvarteret.

Nyt medieforlig

Danske Døves Landsforbund har igangsat processen med at påvirke medieforhandlingerne op til næste medieforlig i 2022. Vi samarbejder med Danske Handicaporganisationer (DH), Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) og Høreforeningen med henblik på at få udarbejdet et samlet udspil til medieordførerne.

Vejledning til børn og unge

Danske Døves Landsforbund arbejder på at indgive høringssvar til Socialstyrelsen vedrørende rammerne for den specialiserede vejledning til døve børn og unge. I Danske Døves Landsforbund mener vi, at det er vigtigt, at specialiserede rådgivningstilbud får så gode rammer for deres arbejde som muligt. For os betyder det, at der skal være et reelt alternativ til AVT (Auditory Verbal Therapy), som er den metode, der er mest udbredt til døve børn i Danmark. AVT har fokus på hørelse og tale, og man fraråder generelt, at der tales tegnsprog.

Senest opdateret juni 2022

Scroll to Top