Børn og unge

Døve børn og unge

Hvert år fødes der cirka 100-150 døve børn i Danmark. De har selvfølgelig også ret til dansk tegnsprog.

Dansk tegnsprog

Sundhedsstyrelsen fraråder forældre til nyfødte døve børn at tale tegnsprog i deres kommunikation med barnet. Det er vi i Danske Døves Landsforbund lodret imod. Det er ikke bevist, at det gavner barnet og barnets talesprogsudvikling at blive frataget tegnsprog. Tværtimod. Flere internationale studier viser, at tegnsprog ikke skader døve børn. Senest har verdens sundhedsorganisation, WHO, slået fast, at tegnsprog er nødvendigt for døve børns alderssvarende udvikling. I Danske Døves Landsforbund mener vi, at døve børn har ret til tegnsprog. De lande, vi normalt sammenligner os med, taler da også både tale- og tegnsprog til døve børn. At et barn vokser op med to eller flere sprog har aldrig været et problem. Det bør det heller ikke være i dag.

Tegnsprog er en menneskeret

Det er en menneskerettighed at have ligeværdig adgang til kommunikation. Det gælder også for døve børn. Tegnsprog, der tales af tusinder, skal være et tilbud til alle døve børn.

Unge døve

Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) har arrangementer og aktiviteter for døve børn og unge under 30 år. 

Scroll to Top