Q&A

(Næsten) alt, hvad du vil vide om døve

Hvad vil det egentlig sige at være døv? Hvilket sprog taler døve? Hvordan kommer døve op om morgenen? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil tale med en døv? Spørgsmålene er mange, og vi har samlet de mest almindelige spørgsmål om døve og dansk tegnsprog. Læs med herunder, og bliv klogere. 

Hvilket sprog taler døve?

Døve taler tegnsprog. Døve i Danmark taler dansk tegnsprog. Betegnelsen døvesprog bruges ikke, ligesom man ikke siger “at bruge tegnsprog”. Det hedder “at tale tegnsprog”.

Må jeg sige "døvstum"?

Døve er ikke stumme. Døve taler tegnsprog og bruger derfor sjældent stemme, når de kommunikerer. Betegnelsen “døvstum” regnes af Den Danske Ordbog som forældet og nedsættende.

Hvad er dansk tegnsprog?

Dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med sin egen grammatik, som er forskellig fra talt dansk. Dansk tegnsprog er ikke et hjælpesprog, men et fuldt sprog, der hele tiden udvikler sig  ved at blive talt. Og ja, man kan tale om alt på dansk tegnsprog. Dansk tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.

Er tegnsprog internationalt?

Tegnsprog er ikke internationalt. Alle tegnsprog i verden er forskellige fra hinanden. Døve i Danmark taler dansk tegnsprog. To døve fra forskellige lande kan ikke umiddelbart forstå hinanden, ligesom to hørende fra forskellige lande ikke umiddelbart kan forstå hinanden.

Findes der en ordbog over dansk tegnsprog?

Hvor finder jeg mere information om dansk tegnsprog?

Hos Afdeling for Dansk Tegnsprog finder du masser af informationer om dansk tegnsprog.

Kan døve arbejde?

Døve både kan og vil arbejde. Hvis døve arbejder på en hørende arbejdsplads, så kan de få tegnsprogstolk i op til 20 timer om ugen.

Kan døve tale i telefon?

Døve kan sagtens tale i telefon. Hvis døve taler med hørende, så foregår det via en tegnsprogstolk. Når døve taler sammen, så foregår det via video fx over FaceTime, hvor man kan se hinanden under samtalen.

Hvordan ved døve, at det ringer på døren?

Døve benytter sig enten af lys eller vibration og kan på den måde se eller mærke, at det ringer på døren.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg møder en døv?

Det mest sikre er at skrive.  Nogle døve kan mundaflæse, men det er ikke alle. Når du taler med en døv person, så skal du tale helt normalt. Det hjælper ikke at råbe, at tale meget tydeligt eller langsomt. Hvis du er i tvivl, så spørg, hvad du skal gøre.

Kan døve blive hørende?

Døve kan ikke blive hørende, men det er muligt at få indopereret et avanceret høreapparat, der hedder cochleaimplantat (CI). Det kan give hørelse i større eller mindre grad. Man er dog stadig døv, når implantatet tages af, eller hvis det ikke virker. Det er særligt børn, der får implantatet indopereret i en tidlig alder, mens mange voksne døve ikke opereres, fordi de både sprogligt og kulturelt identificerer sig som døve.

Hvor mange mennesker taler tegnsprog?

På verdensplan er der cirka 70 millioner, der har tegnsprog som første- eller andetsprog. I Danmark er der cirka 4.000 døve, som taler dansk tegnsprog. I alt regner man med, at cirka 20.000 personer taler dansk tegnsprog.

Flere spørgsmål?

Send os en e-mail på ddl@ddl.dk, eller ring til os på telefon 20 90 06 60.

Scroll to Top