Ældre døve

Ældre døve

Ældre døve har samme behov som de fleste andre ældre menensker. Forskellen består i det sproglige. Ældre døve har behov for tilbud på deres modersmål: dansk tegnsprog.

Vejledning til ældre døve

Ældrevejledningen tilbyder rådgivning og vejledning på dansk tegnsprog til døve på 65 år og opefter.  Ældrevejledningen tilbyder også at være bisidder ved møder med offentlige myndigheder, behandling i sundhedsvæsnet, kontakt med advokat, forsikringskontor med mere. Ligeledes tilbyder Ældrevejledningen hjælp i forbindelse med NemID og MitID.

Ældrevejledningen tilbyder også hjælp og vejledning til pårørende til ældre døve.

Læs mere om ældrevejledningen her.

Plejehjem og botilbud

I Danmark findes der fire plejehjem og botilbud, hvor man har specialiseret sig i at tage sig af døve borgere.

Tre af tilbuddene har både døve og hørende beboere. På disse tre er der reserveret et bestemt antal pladser til døve. Egebækhus i Nærum er det eneste plejehjem, som udelukkende har døve og døvblinde beboere.  

Personalet på de fire tilbud taler dansk tegnsprog.

Scroll to Top