Støt

Har døve børn i Danmark ret til tegnsprog?

I Danmark er over 1.000 børn og unge mellem 0-18 år døve. Mie, Mikkel, Ashlee, Hans og Jens er blot nogle af dem. Deres rettigheder kan du kan være med til at sikre.

Lad os tale om døve børns rettigheder. Børn har også menneskerettigheder. De har ret til at blive hørt og respekteret. De har ret til uddannelse, sundhed, tryghed og et sprog at kommunikere på.  Danske døve børns adgang til dansk tegnsprog er dog stærkt begrænset. Halvdelen af landets kommuner informerer nemlig ikke familier med døve børn om muligheden for at lære dansk tegnsprog. De anbefaler heller ikke familierne at lære tegnsprog.[i]

Manglende adgang til tegnsprog skader
68% af døve børn opnår ikke alderssvarende talesprog på trods af moderne høreteknik.[ii] Et barn skal have tilegnet sig et helt sprog, før det er 5-7 år. Hvis ikke viser forskningen, at der er stor risiko for, at sproget aldrig vil kunne tilegnes fuldt ud. Der er altså et bestemt udviklingsmæssigt vindue, hvor hjernen er modtagelig for at udvikle sprog. Ved også at give døve børn adgang til dansk tegnsprog, forebygger vi risikoen for at døve børn kommer til at mangle et sprog.

Men døve børn i Danmark får ikke altid den mulighed

Institut for Menneskerettigheder understreger også, at manglende adgang til tegnsprog gør stor skade. De rapporterer, at 66 % af forældre til døve børn oplever, at de ikke har fået nødvendig støtte til eller viden om tegnsprog, selvom det ville havde gjort en kæmpe forskel.

WHO og FN: Døve børn skal have adgang til tegnsprog

WHO har formelt anerkendt, at tegnsprog er et sprog på linje med talesprog og slår fast med syvtommersøm, at tegnsprog ikke skader døve børns udvikling. Tværtimod. Tegnsprog er med til at forebygge sprogligt afsavn hos døve børn, da det giver dem et sprog at udtrykke sig på fra starten. Også FN’s Handicapkonvention slår fast, at døve skal have adgang til tegnsprog. Danmark har fået kritik for aktivt at forhindre døve børn og deres familier i at lære dansk tegnsprog. Kritikken fastslår, at døve børns ret til at kommunikere på dansk tegnsprog skal anerkendes.

Hjælp Mie, Mikkel, Ashlee, Hans og Jens’ ret til tegnsprog – hele livet

Danske Døves Landsforbund kæmper for døve børns rettigheder. Hvert år afholdes børnearrangementer for døve børn. Gennem samtaler, leg og faglige oplæg styrkes familiernes netværk, sammenhold og trivsel.

Ashlee, Hans, Jens, Mie og Mikkel er blot nogle af de døve børn, som deltager i DDL’s børnearrangementer. Deres forældre er ikke i tvivl om, at børnene skal have adgang til fællesskaber, hvor de frit kan udtrykke sig på dansk tegnsprog:

”For os er det afgørende, at vores børn har dansk tegnsprog at kommunikere på. De kan tale dansk, men det er lige så vigtigt, at de har dansk tegnsprog, så de selv kan vælge det sprog, de føler sig mest sikker i. Det giver dem flere muligheder, at de har adgang til begge sprog, og det vil vi kæmpe for at sikre – hele deres liv,” fastslår Kristine og Brian, der er forældre til Mie og Mikkel på fem og tre år.

Tina, der er mor til Ashlee på seks år, der netop er startet i 0. klasse, står også fast på, at der også skal være plads til tegnsprog: ”Ashlee skal have de samme muligheder for at klare sig som alle andre børn. Derfor skal hun have adgang til tegnsprog – både i hjemmet og i skolen.”

Marie og Benjamin, der er forældre til Hans og Jens på fire og tre år ønsker det samme: ”Det er vigtigt for os, at vores drenge kan blive mødt med dansk tegnsprog i alle aspekter af deres liv, når de ønsker det – både i fritiden, i institutionen og i hjemmet.”

Støt døves ret til tegnsprog

Danske Døves Landsforbund arbejder for at sikre døve ret til tegnsprog – hele livet.  Du kan både støtte fast eller give en engangsdonation. Du kan også støtte døves ret til tegnsprog via testamente, støtte som virksomhed eller blive frivillig. Vi værdsætter hvert et bidrag, der støtter døves ret til tegnsprog.

Scroll til toppen