Bliv frivillig

Vil du give en hånd med og gøre en forskel?

Vi har brug for frivillige til mange forskellige typer af opgaver. 

Opgaver

I Danske Døves Landsforbund løser vores frivillige mange forskellige – alle lige vigtige:

  • et stort korps af frivillige besøgsvenner
  • frivillige samtalerådgivere
  • frivillige der koordinerer netværksgrupper
  • frivillige jurister, der yder juridisk sparring på tegnsprog
  • frivillige, der springer til, når vi en gang i mellem har brug for en hjælpende hånd.

Vi har hele tiden brug for nye frivillige, og er du interesseret i at vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Håndbog for frivillige

Vi arbejder i øjeblikket på at udarbejde en håndbog for frivillige. Vi forventer at have håndbogen færdig i løbet af 2022.

Arrangementer

Den 9.–11. september 2022 gentager vi succesen fra sidste år og inviterer igen alle frivillige, som er aktive i Danske Døves Landsforbunds sociale projekter, til en weekend på Castberggård. Formålet med weekenden er dels at styrke det sociale fællesskab mellem frivillige på tværs af alle projekter og dels at give dem faglige input og ny inspiration.

Temaet for årets frivilligweekend er ”Frivilliges arbejdsmiljø”, som blandt andet byder på et kursus i psykisk førstehjælp. Der er selvfølgelig også tid til hygge og festaften.

Sidste år deltog Maja Gry Toft for første gang i frivilligweekenden, og hun fortæller: ”Ved at deltage i weekenden fik jeg en masse ny viden og nye venner, som er frivillige på andre projekter. Deres fortællinger gav også mig lyst til at prøve andre områder end dem, jeg hidtil har været frivillig på.”

Hold øje med DDL’s facebookside, hvor der kommer mere information om programmet og tilmelding.

Kontakt

Har du spørgsmål om at være frivillig i Danske Døves Landsforbund, så kan du kontakte Katrine J. Eskelund på kj@ddl.dk.

Scroll til toppen