Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Internationalt

Internationale indsatser

Menneskerettigheder gælder for alle mennesker i hele verden. De gælder uanset hvor man bor, hvem man er og hvilken økonomisk indkomst man har. Alligevel er døves menneskerettigheder ofte oversete i mange ikke-vestlige lande. 

Der er over 163 millioner døve i verden, og omkring 80 % af dem lever i ikke-vestlige lande, hvor deres rettigheder risikerer at blive krænket dagligt. Derfor arbejder Danske Døves Landsforbunds internationale afdeling for at sikre døves ret til tegnsprog – også i lande hvor menneskerettigheder ikke er en selvfølge. Tegnsprog er koden til at nedbryde barriere for døve verden over. For at døve kan få lige adgang til at tage en uddannelse, få et arbejde eller stifte familie er det nødvendigt at give døve lige adgang til tegnsprog. Og det er netop derfor, at Danske Døves Landsforbund arbejder for døves ret til tegnsprog, hele livet – og i hele verden.

Vietnam

I samarbejde med Hanois Døveforbund arbejder vi for at forbedre døves levevilkår og tegnsprogsrettigheder i Vietnam. 

Læs mere om projektet i Vietnam

1 of 9

Ghana

Vi samarbejder med Ghana National Association of the Deaf  (GNAD) om anerkendelsen og adgang til ghanesisk tegnsprog. 

Læs mere om projektet i Ghana

2 of 9

Rwanda

Vi arbejder for officiel anerkendelse og standardiseret undervisning i Rwandas tegnsprog.  

Læs mere om projektet i Rwanda

3 of 9

Jordan

Vi udvikler standardiseret pensum og undervisningsmaterialer, til 15 døve tegnsprogslærere, der underviser i jordansk tegnsprog. 

Læs mere om projektet i Jordan

4 of 9

Niger 

Niger er en af Danske Døves Landsforbunds projektpartnere i Vestafrika-projektet, hvor der bygges videre på projekterfaringerne fra Ghana.

Læs mere om projektet i Vestafrika

5 of 9

Togo

Togo er en af Danske Døves Landsforbunds projektpartnere i Vestafrika-projektet, hvor der bygges videre på projekterfaringerne fra Ghana.

Læs mere om projektet i Vestafrika

6 of 9

Mali

Mali er en af Danske Døves Landsforbunds projektpartnere i Vestafrika-projektet, hvor der bygges videre på projekterfaringerne fra Ghana.

Læs mere om projektet i Vestafrika

7 of 9

Elfenbenskysten

Elfenbenskysten er en af Danske Døves Landsforbunds projektpartnere i Vestafrika-projektet, hvor der bygges videre på projekterfaringerne fra Ghana.

Læs mere om projektet i Vestafrika

8 of 9

Guatemala

Guatemala er Danske Døves Landsforbunds første projektpartner i Latinamerika. Her arbejder vi på at få styrket Guatemalas døveforbunds politiske arbejde samt udbredt mere viden om døve og guatemalansk tegnsprog. 

Læs mere om projektet i Guatemala her.

9 of 9

Sådan arbejder vi internationalt

Igennem de sidste 30 år har Danske Døves Landsforbund arbejdet for døves rettigheder i hele verden. Det har vi gjort ved at sikre døves ret til tegnsprog og at skabe vedvarende tegnsprogsmiljøer. Tegnsprog er forskellige fra land til land, og der findes op til 300 forskellige tegnsprog. I samarbejde med nationale døveforbund arbejder Danske Døves Landsforbund for at få udbredt og anerkendt sprogene lokalt. Vi etablerer lokale tolkeuddannelser på det lokale tegnsprog, udarbejde undervisningsmateriale på tegnsprog så forældre og familie af døve børn; sundhedsvæsnet, politiet, lærere på døveskoler kan lære sig sproget. På den måde sikrer Danske Døve Landsforbund, at de nationale forbund får skabt holdbare tegnsprogsmiljøer.

Ret til tegnsprog hele livet - og i hele verden

I Danske Døves Landsforbund arbejder vi for at sikre døves menneskerettigheder – både i Danmark og i verden. Den internationale afdeling arbejder ud fra FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948 og den senere tilkomne konvention – handicapkonventionen fra 2006.

FN’s handicapkonventionens formål er at sikre, at personer med handicap har de samme rettigheder som personer uden et handicap. Konventionen understreger bl.a. døves ret til tegnsprog som en menneskeret. Det betyder at alle lande, der har underskrevet konventionen, skal støtte, anerkende og fremme tegnsprog og tegnsprogsmiljøer. Danske Døves Landsforbund samarbejder med vores partnerlande om handicapkonventionen, og arbejder for at myndighederne i Rwanda, Mali, Togo, Ghana, Vietnam, Niger, Elfenbenskysten, Guatemala og Jordan overholder deres forpligtelser til menneskerettighederne.

Kontakt

Vil du vide mere om Danske Døves Landsforbunds internationale indsatser, så kan du kontakte Kasper Bergmann på kb@ddl.dk. Du kan også læse mere om de enkelte indsatser via menuen.

Scroll to Top