Vestafrika

Projektpartnerskabet med Vestafrika (Mali, Niger, Togo og Elfenbenskysten)

Ret til tegnsprog er en forudsætning for at kunne deltage i det store fællesskab.

Ret til tegnsprog gælder alle

Ideen er at bygge videre på de gode erfaringer projektpartnerskabet mellem DDL og GNAD har opnået ved at styrke GNAD som national organisation samt arbejdet for at sikre døves rettigheder i Ghana.

Erfaringerne vil blive indarbejdet og brugt til nabolandene omring Ghana, så de nationale døveforbund i Elfenbenskysten, Mali, Niger og Togo vil blive styrket. Målet er at sikre en national anerkendelse af de enkelte landes nationale tegnsprog, en formaliseret tegnsprogstolkeuddannelse forankret i de enkelte lande samt styrke de lokale døvesamfund i de enkelte lande.

WFD (World Federation of the Deaf) har tidligere haft et projekt i Vest- og Centralafrika, og erfaringerne og anbefalingerne herfra er inkorporeret i dette projekt sammen med diverse læringspunkter og anbefalinger fra tidligere projekter. Dette inkluderer blandt andet opbygningen af et korps af døve traineers, som kan gennemføre workshops og supervise de fire døveforbund i deres arbejde.

Der arbejdes meget med erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af landene for at opnå synergieffekter. Systematiseringen af dette arbejde er forankret i WCARS, som er et regionalt samarbejdsorgan for døveforbundene i Vest- og Centralafrika.

Der udvikles også en læringsplatform for at strukturere og systematisere undervisningsmaterialerne til dette og andre fremtidige projekter. 

Scroll til toppen