Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Guatemala

Guatemala

Anerkendelsen af guatemalansk tegnsprog er en af de vigtigste mål for Danske Døves Landsforbunds projektarbejde i Guatemala.

Guatemala er et land på vestkysten af Latinamerika, hvis grænser støder op til Mexico, Belize, Honduras og El Salvador. Der bor omkring 18 millioner mennesker i Guatemala hvoraf godt 240.000 er døve. 

Guatemala er en tidligere spansk koloni, der har været selvstændig siden 1847. Derfor er det officielle sprog i Guatemala i dag spansk. På trods af dette findes der i dag 23 forskellige lokale talesprog i Guatemala, og samtlige sprog og dertilhørende etniske grupper er anerkendte.
 
Der tales derfor også mange forskellige tegnsprog i Guatemala. Mange guatemalanske døve går ikke i skole og lærer derfor ikke et fælles tegnsprog. I stedet opstår der isolerede ”sprogøer” hvor døve i stedet udvikler deres eget sprog. Men overordnet set taler de fleste døve dog guatemalansk tegnsprog, som er et selvstændigt tegnsprog. Selv om Guatemala som følge af dets mange sproglige og etniske minoriteter praktiserer tosproget undervisning, er guatemalansk tegnsprog kun anerkendt i en begrænset omfang, og derfor har døve ikke adgang til en national skolegang på guatemalansk tegnsprog.

Om samarbejdet

Danske Døves Landsforbund har siden 2023 samarbejdet med Guatemalas største døveforening, ASORGUA samt 15 andre døveforeninger, der er spredt ud over hele landet, om anerkendelse og fremme af adgang til guatemalansk tegnsprog. 

For at nå det overordnede mål om at få guatemalansk tegnsprog anerkendt og fremmet vil Danske Døves Landsforbund få gennemført forskellige tiltag lokalt i Guatemala. Blandt andet ved at styrke døveforeningernes politiske arbejde igennem ledelseskurser, øgning af administrative færdigheder samt hjælp til at sikre en god økonomi, som er uafhængigt af Danske Døves Landsforbunds økonomiske støtte. Det er derudover målet at skabe et nationalt døveforbund, som døveforeningerne kan samles under.

Derudover arbejder Danske Døves Landsforbund for at sikre flere tegnsprogstolke i Guatemala og løfte tolkenes niveau lokalt. 

Guatemala har ingen formaliseret tegnsprogstolkeuddannelse, og de fleste tolke er selvlærte, pårørende eller børn af voksne døve. Ved at få uddannet tolke får døve guatemalanere mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre ved fx selv at kunne tage en uddannelse, få et arbejde, blive socialt ligestillet og få adgang til hjælp i sundhedsvæsnet.  

Projektet i Guatemala er nyetableret og baseret på erfaringer fra Danske Døves Landsforbunds øvrige partnerskaber. Det er forbundets mål at partnerskabet skal fremme og inspirere det døvepolitiske arbejde med at sikre døve ret til tegnsprog i Latinamerika. 

Hvad gør vi?

Partnerskabet er funderet i tre grundvilkår:

1. Kapacitetsopbygning af døve ledere og døvesamfundet, så de bliver bedre i stand til at lede deres organisationer og døve får mere viden om deres rettigheder.

2. Indenfor fortalerarbejdet, er målet at få påvirket den igangværende revision af tegnsprogsloven, så den dækker mere bredt. Derudover arbejdes der på at øge kendskabet til og udrydde fordomme om døve i det guatemalanske samfund. Der søges også at skabe en fælles forståelse blandt nøgleaktørerne hvordan man bedst muligt arbejder med inklusion i uddannelsessystemet for døve.

3. Der lægges nogle byggesten som skal forbedre døves adgang til tegnsprog og professionel tegnsprogstolkning i Guatemala, bl.a. i samarbejdet med University of San Carlos. Dette sker blandt andet ved at undervise 15 døve tegnsprogsinstruktører og 15 tegnsprogstolke.

Kontakt

Kasper Bergmann
20 90 06 60
kb@ddl.dk

Scroll to Top