Fonde, du kan søge

Hvilke fonde kan jeg søge?

Herunder finder du en oversigt over fonde, du kan søge som medlem af Danske Døves Landsforbund. 

Vinterhjælp

Er du ramt af stigende varmepriser? Du kan via Danske Døves Landsforbund søge om at få uddelt en varmecheck på 7.000 kr., hvis du er medlem og opfylder kriterierne for vores vinterhjælp. Ansøgningsfrist er den 20. februar kl. 12. Uddelingen foregår den 28. februar 2023.

Hvem får varmechecken?

Du får varmechecken udbetalt automatisk, hvis du er blandt de familier, som opvarmer boligen med en af de opvarmningsformer, der har oplevet de største prisstigninger.

Der kan kun udbetales ét tilskud pr. husstand, og det har ingen betydning for varmechecken, om du bor i ejer- eller lejebolig.

Du skal opfylde disse overordnede kriterier for at få varmechecken:

 • Din husstands indtægt skal i 2020 have været på under 650.000 kroner (706.000 kroner før AM-bidrag) eller 325.000 kr., hvis du er enlig forsørger.
 • Din bolig skal være opvarmet med en eller flere af nedenstående varmekilder:
  • Individuelt gasfyr
  • Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere end 65 % gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning
  • El-radiator
  • Varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning.
 • Du skal have været medlem af Danske Døves Landsforbund i mindst et kalenderår (hele 2022)
 • Du skal indsende din årsopgørelse, dokumentation for hvilken varmekilde, din bolig anvender samt din årlige udgift til opvarmning i 2021 samt 2022 (hvis du endnu ikke har modtaget en regning for 2022, kan du vedhæfte dokumentation for skønnet varmeudgift). Send din ansøgning med sikker mail.
 • Du har mindst et hjemmeboende barn under 18 år

Bliver jeg modregnet?

Varmechecken er en skattefri engangsudbetaling.

Udbetaling af varmechecken

Danske Døves Landsforbund giver dig besked, hvis du er berettiget til en varmecheck og udbetaler beløbet til dig den 28. februar.

Du er velkommen til at kontakte Danske Døves Landsforbund på ddl@ddl.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

DDL's Støttefond af 2011

Formålet er at yde støtte til trængende medlemmer af Danske Døves Landsforbund.

Fonden giver støtte til:

 • døve og hørehæmmede i en økonomisk vanskelig situation
 • medlemmer, der er fyldt 67 år, og som er ophørt med at arbejde samt har været medlem af foreninger under landsforbundet i mindst 25 år (dog ikke permanent legat)
 • tidligere elever af Ellen Nyholm
 • studier i udlandet
 • deltagelse i internationale kongresser, møder, studiebesøg og lignende
 • døvesagens fremme på områder, hvor der ikke er, eller tilstrækkeligt hurtigt kan være, midler til disposition ad anden vej
 • ferierejser i Danmark.

Der skal ved uddelingerne tages hensyn til de formål, der har været gældende for de tidligere selvstændige fonde/legater. Det betyder, at alle medlemmer (både døve og hørende) kan søge legater, så længe de opfylder kravene til ansøgningsformålet. Årsopgørelse og eventuelt budget skal vedlægges sammen med ansøgningen.

Legatudvalget består af Lars Ahlburg, Bent Brøndum og Inger Nørgård Christensen. Udvalget holder møde tre til fire gange om året, hvor indkomne ansøgninger bliver behandlet.

Ansøgningen sendes via denne formular eller per post til:

Danske Døves Landsforbund
Att.: DDL’s Støttefond
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N

Ansøgningsfristerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

CVR: 11 62 67 34

Døvefonden

Døvefondens formål er at støtte Danske Døves Landsforbunds arbejde samt yde støtte til døve og hørehæmmede. Fonden yder også støtte til grupper af døve og hørehæmmede samt støtte til forsknings- og oplysningsvirksomhed om døve og hørehæmmede.

Alfred Jacobsens Fond

Alfred Jacobsens Fond har til formål at yde støtte til forskning og udvikling af dansk tegnsprog. Fonden administreres af Døvefonden.

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond kan støtte ansøgninger, som er til gunst for døve i Aarhus Kommune eller særlige initiativer for døve i Aarhus Kommune, fortrinsvis efter ansøgning fra Aarhus Døveforening. Derudover gælder Døvefondens liste for støtteværdige og ikke-støtteværdige aktiviteter/projekter. Fonden administreres af Døvefonden.

Jascha Fonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til døve, handicappede børn og unge og deres pårørende.

Jascha Fonden yder støtte til:

 • døve
 • børn og unge med handicap og deres pårørende
 • efterbehandling af psykisk syge
 • forskning i Parkinsons syge, sclerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme.

Fondens praksis er, at ansøgningerne indsamles til og med januar måned, hvorefter ansøgningerne vil blive gennemgået og udvalgt.

Scroll til toppen