Jordan

Projektpartnerskabet med Jordan

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er en grundforudsætning for døves inklusion i det jordanske samfund.

Tegnsprog giver døve adgang til fællesskabet

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er en grundforudsætning for døves inklusion i samfundet. Derfor udvikles der standardiserede pensum og undervisningsmaterialer, som 15 døve tegnsprogslærere skal bruge til at undervise i jordansk tegnsprog. De eksisterende tegnsprogstolke bliver opkvalificeret og samarbejdet mellem tegnsprogstolkene og døvesamfundet skal forbedres. Der laves også forberedelser til at etablere en egentlig tegnsprogstolkeuddannelse i samarbejde med et universitet, som forventes at komme i gang fra 2025 som en del af det næste projekt.

Partnerskabets målsætninger

DDL’s partnerskab med udvalgte døveorganisationer i Jordan, heriblandt det jordanske døveforbund, JFD, bygger videre på erfaringer og resultater opnået i tidligere projektpartnerskaber.

I dette projektpartnerskab er der fokus på en organisationsudvikling af det jordanske døveforbund (JFD), bl.a. gennem træning af ledere og medlemmer på forskellige niveauer i organisationen og ved at etablere strukturer, procedurer og arbejdsgange for JFD. Der arbejdes også på at styrke døve kvinders rettigheder og deltagelse både i JFD og i døvesamfundet.

JFD skal færdiggøre en strategi for dets fortalervirksomhed indenfor 3 udvalgte områder:

  • Tidlig indsats (opsporing af isolerede døve og identificering af døve, der mangler adgang til tegnsprog)

  • Inklusion af døve i folkeskolen (døve skal have uddannelse på lige fod med alle andre)

  • Adgang til tegnsprogstolkning (tolkning øger døves chancer for at opnå en uddannelse, et arbejde samt tilgængelighed i samfundet)

Strategien skal styrke JFD’s kapacitet til at udføre fortalervirksomhed ved at gøre den mere struktureret og målrettet.

Scroll til toppen