Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Jordan

Jordan

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er en forudsætning for døves inklusion i det jordanske samfund.

Jordan er et land i Mellemøsten, der grænser op mod Syrien, Irak, Saudi-Arabien og Israel. Der bor knap 10,5 million mennesker i Jordan og det officielle sprog er arabisk. Det anslås at der bor omkring 220.500 døve i Jordan, og mange døve taler jordansk tegnsprog.  

Jordans befolkning er relativt veluddannede og det jordanske samfund er veludviklet og fredfyldt. Der er ikke ligestilling mellem kønnene, men sammenlignet med Jordans nabolande, så har kvinder en stærkere samfundsposition.

På trods af den positive udvikling i Jordan er der stadig mange døve, der ikke har en uddannelse. De fleste døve kommer ikke igennem folkeskolen og kun meget få døve har gået på universitetet i Jorden. De fleste døve er meget dårlige til at skrive og læse arabisk og der er ingen tegnsprogstolkeuddannelse i landet.

Om samarbejdet

Danske Døves Landsforbund har arbejdet for døves menneskerettigheder i Jordan siden 2017. Som en del af samarbejdet, blev der oprettet et jordansk landsforbund, som Danske Døves Landsforbund sidenhen har samarbejdet med. Det hedder Jordan Federation of the Deaf.  

Målet med projektpartnerskab i Jordan er at styrke og opbygge Jordan Federation of the Deaf  og døvesamfundet generelt i Jordan. Samtidig med det oplyser vi døve kvinder om deres rettigheder og arbejde for, at de kan være en del af døvesamfundet. 

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er vigtigt for døves inklusion i samfundet. Derfor er Danske Døves Landsforbund i samarbejde med Jordan Federation of the Deaf i gang med at udvikle både pensum og undervisningsmaterialer, som 15 døve tegnsprogslærere skal bruge til at undervise i jordansk tegnsprog. Derudover arbejder vi for at de eksisterende tegnsprogstolke bliver dygtigere. Danske Døves Landsforbund vil også gerne etablere en tegnsprogstolkeuddannelse i samarbejde med et jordansk universitet.

Projekter og tiltag

I Danske Døves Landsforbunds projektpartnerskab i Jordan er der fokus på at hjælpe Jordan Federation of the Deaf med at blive et stærkt fællesskab for alle døve i Jordan. Dette gør vi blandt andet ved at træne ledere og medlemmer af landsforbundet, og ved at hjælpe landsforbundet med at strukture deres arbejde.   

Vi arbejder for at sikre døve jordanske kvinders rettigheder, fordi døve kvinder er en af de mest udsatte grupper i Jordan. Sammenlignet med hørende og andre kvinder med handicap er det kun en meget lille procentdel af døve kvinder, der har adgang til information om deres menneskerettigheder. Mange døve kvinder ved ikke, hvor de skal henvende sig, hvis deres menneskerettigheder bliver krænket, for eksempel hvor de skal søge hjælp i tilfælde af vold i hjemmet. Der er et fællesskab for døve kvinder, men mange døve kvinder må ikke deltage. Det skal ændres. Derfor arbejder vi i samarbejde for at gøre døve jordanske kvinder opmærksomme på deres menneskerettigheder, og for at flere kvinder har lyst til at være aktive medlemmer af både landsforbundet og bestyrelsen.  

I det nuværende projekt arbejder vi for, at Jordan Federation of the Deaf skal færdiggøre en strategi indenfor tre udvalgte områder: 

  • Tidlig indsats: Det vil sige opsporing og hjælp til isolerede døve jordanere, der mangler adgang til tegnsprog.  
  • Inklusion af døve i folkeskolen: Døve jordanere skal have uddannelse på lige fod med alle andre i Jordan. 
  • Adgang til tegnsprogstolkning: Tegnsprogstolkning øger døves chancer for at opnå en uddannelse og et arbejde samt tilgængelighed i samfundet.

Resultater - det har vi opnået

Danske Døves Landsforbunds arbejde i Jordan er stadig i gang. Resultaterne af vores arbejde i landet vil løbende blive opdateret her på siden. Indtil videre har projektsamarbejdet opnået følgende:  

  • At styrke Jordan Federation of the Deaf som samlingspunkt for døvesamfundet i landet.  
  • Jordan Federation of the Deaf blev i maj 2019 officielt anerkendt af Jordans regering, og blev medlem af World Federation of the Deaf i juni samme år. 
  • Flere kvinder deltager i døvesamfundet og siden projektsamarbejdets start har 15-20 kvinder deltaget i forskellig faglig træning og sociale og faglige aktiviteter. 
  • Et kvindeligt bestyrelsesmedlem blev valgt til den regionale bestyrelse af World Federation of the Deaf.

Kontakt

Veera Elonen Knudsen 
20 90 06 60 
ve@ddl.dk 

Scroll to Top