Jordan

Jordan

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er en grundforudsætning for døves inklusion i det jordanske samfund.

Siden er under opbygning.

Kontakt

Vil du vide mere om Danske Døves Landsforbunds indsats i Jordan, så kontakt Veera Elonen på ve@ddl.dk.

Scroll til toppen