Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Vietnam

Vietnam

Projektet skal styrke Hanois Døveforbund, så forbundet styrkes i deres arbejde for at forbedre døves levevilkår og tegnsprogsrettigheder i Vietnam.

Vietnam er et land i Sydøstasien, med omkring 95,5 millioner indbyggere. Det betyder, at Vietnam er det 14. mest folkerige land i verden. I Vietnam bor der omkring to millioner døve. 

Vietnam er en tidligere fransk koloni, men har siden 1950’erne været et selvstændigt land med et kommunistisk styre. Siden da har Vietnam haft stor økonomisk vækst og antallet af er fattige er faldet, på trods af at det kommunistiske styre ikke giver megen plads til hverken ytrings- eller foreningsfrihed.

Vietnams officielle sprog er vietnamesisk, men mange taler også engelsk som andetsprog.  Der findes mindst tre forskellige tegnsprog, som døve taler i Vietnam. Staten tilbyder kun fem års skolegang for døve børn, og derfor er der mange døve, der er meget dårligt uddannede eller slet ikke har en uddannelse.

Om samarbejdet

Danske Døves Landsforbund har siden 2017 samarbejdet med Hanoi Association of the Deaf, da der ikke er noget landsforbund for døve i Vietnam.  Derfor er døve organiseret i 22 forskellige lokale forbund. Hanoi Association of the Deaf har 305 medlemmer. Hver søndag afholder de et møde på en lokal skole, hvor der i gennemsnittet deltager 200 døve. 

Målet med samarbejdet i Vietnam er at styrke organisationerne for vietnamesiske døve, og at arbejde for, at organisationerne kan nå flere af landets døve i landets provinser. For at gøre flere vietnameser bevidste om døve og tegnsprog i landet, så laver vi forskellige aktiviteter rettet mod befolkningen, primært i Hanoi. 

Projekter og tiltag

Danske Døves Landsforbunds projektsamarbejde i Vietnam har til formål at forbedre vilkårene for døve og give dem en fælles stemme. For at gøre det, har vi fokus på blandt andet ligestilling for døve igennem bedre adgang til tolk, og ligestilling for døve kvinder.

Der er en stor mangel på dygtige tegnsprogstolke i hele Vietnam. For at kunne uddanne tegnsprogstolke  er det vigtigt at have undervisere, som kan undervise i tegnsprog og tolkning. Derfor arbejder Danske Døves Landsforbund for at uddanne et korps af undervisere i samarbejde med det eksisterende tegnsprogsprogram i Dong Nai.

Danske Døves Landsforbund arbejder for, at flere døve kvinder i Vietnam skal inkluderes i døvesamfundet. Tidligere blev døve kvinders holdninger ikke respekteret i forbundene. Det arbejder vi aktivt på at ændre. Det gør vi både ved at afholde workshop om seksuel chikane og om, hvordan man beskytter sig mod seksuelle overgreb, men også ved at opfordre til at Hanoi Association of the Deafs bestyrelse består af flere kvinder. Det har blandt andet betydet, at organisationen for første gang har fået en kvindelig vicepræsident. 

Resultater - det har vi opnået

Danske Døves Landsforbunds arbejde i Vietnam er stadig i gang. Resultaterne af vores arbejde i landet vil løbende blive opdateret her på siden. Indtil videre har projektsamarbejdet opnået følgende:  

  • At styrke Hanoi Association of the Deafs bestyrelse og deres evner til at drive landsforbundet. 
  • Hanoi Association of the Deaf har oprettet tre nye lokale klubber i tre af hovedstadens distrikter.
  • Flere døve kvinder er aktive i døvesamfundet, og i 2021 blev seks kvinder valgt ind i Hanoi Association of the Deafs bestyrelse.

Kontakt

Veera Elonen Knudsen 
20 90 06 60 
ve@ddl.dk

Scroll to Top