Fællesskabskonsulent

Fællesskabskonsulent

Siden efteråret 2021 har Danske Døves Landsforbund haft en fællesskabskonsulent, hvis formål er at styrke medlemsforeningerne samt samarbejdet mellem landsforbundet og medlemsforeningerne.

Styrket fællesskab

Danske Døves Landsforbund har 16 medlemsforeninger i Danmark og to medlemsforeninger henholdsvis på Færøerne og i Grønland. Fælles for medlemsforeningerne er samvær og aktiviteter på dansk tegnsprog. Mange medlemsforeninger er under forandring, og der er behov for at finde nye veje for fremtiden. Her kommer fællesskabskonsulenten ind i billedet. Det er desuden ønsket at styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne og Danske Døves Landsforbund igennem fællesskabskonsulenten.

Tilbuddet startede i efteråret 2021 og er siden januar 2022 finansieret med tilskud fra Socialstyrelsen.

Sådan foregår det

Fællesskabskonsulenten  kan blandt andet kontaktes for råd og vejledning til bestyrelsesarbejdet, den daglige drift og aktiviteter, der styrker medlemsforeningernes og Danske Døves Landsforbunds arbejde med at sikre døves ret til tegnsprog.

Konkrete opgaver

  • Fællesskabskonsulenten tilbyder støtte, sparring og rådgivning om drift af frivillige foreninger, herunder bestyrelsesarbejde, lokalt samarbejde, foreningspolitiske spørgsmål og samarbejdet med Danske Døves Landsforbund.
  • Fællesskabskonsulenten er opdateret på, hvad der sker i medlemsforeningerne og styrke netværket og samarbejdet mellem medlemsforeningerne.
  • Fællesskabskonsulenten står til rådighed for medlemsforeningerne som konfliktmægler og vejleder.
  • Fællesskabskonsulenten udvikler og formidler kursustilbud og vejledninger fra Danske Døves Landsforbund om for eksempel foreningsarbejde, bestyrelsesansvar og fundraising.
  • Fællesskabskonsulenten inspirerer medlemsforeningerne til at udvikle projekter og ideer samt lede dem fra vision til realisering.

Resultater

I efteråret 2021 var fællesskabskonsulenten på 14 foreningsbesøg. I 2022 forventes der at blive gennemført 34 foreningsbesøg, otte udviklingsmøder, 30 konsultationer og en undersøgelse om afdækning af behovene blandt medlemmer og bestyrelser i medlemsforeningerne.

Kontakt

Vil du vide mere, så kan du kontakte fællesskabskonsulent Brit Holm Andersen på bha@ddl.dk.

Scroll til toppen