Døves Retshjælp

Døves Retshjælp

I Danmark er der 41 retshjælpskontorer og 60 advokatvagter, hvor man som borger kan få gratis retshjælp – dog ikke på dansk tegnsprog. Men det er der nu lavet om på. I sommeren 2020 fik Danske Døves Landsforbund midler fra Socialstyrelsen til at starte projekt Døves Retshjælp, hvor døve kan få gratis retshjælp på dansk tegnsprog. 

Juridisk vejledning

Formålet med Døves Retshjælp er at give døve borgere adgang til retshjælp på tegnsprog.  hvis de er i tvivl om deres rettigheder eller ønsker at klage over en uret, der er begået mod dem. Det kan være i forbindelse med bolig, skilsmisse eller andre sager, der kræver juridisk bistand.

Sådan foregår det

Arbejdet i Døves Retshjælp sker i samarbejde med et frivilligt korps af uddannede døve jurister og Københavns Retshjælp.

Døves Retshjælp er åben hver første tirsdag i måneden fra kl. 19.00–21.00. Der tilbydes tre forløb pr. aften i Københavns Retshjælps lokaler. For borgere udenfor København tilbydes rådgivning via videoopkald efter aftale.

Tidsbestilling skal ske hos projektleder Serhat Dogru på sd@ddl.dk.

Samarbejde

Døves Retshjælp er finansieret af Socialstyrelsen og samarbejder med Københavns Retshjælp.

Kontakt

Vil du vide mere om Døves Retshjælp og/eller ønsker du et oplæg om projektet i din organisation eller medlemsforening, så kontakt projektleder Serhat Dogru på sd@ddl.dk.

Scroll til toppen