Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Ældrevejledning

Ældrevejledning for døve

Sidste år benyttede 185 døve sig af Danske Døves Landsforbunds ældrevejledning, der har eksisteret i sin nuværende form siden 2004.

Om ældrevejledningen

”Ældrevejledning for døve” er et landsdækkende projekt, som i opstartsfasen blev finansieret af Socialministeriet via midler fra satsreguleringspuljen i en femårig periode fra 2004 til udgangen af 2008.

Ældre døve kommunikerer fortrinsvis på tegnsprog eller på skrift.  Kan en hørende ikke tegnsprog, anvendes i nogen udstrækning skriftsprog, men der er mange ældre, som ikke læser eller skriver godt. Derfor har ældre døve brug for tegnsprogstolk. Der er imidlertid ældre døve, som har svært ved at forstå tolken – og mange tolke har svært ved at forstå ældres tegnsprog. Der er også ældre døve, som bor alene, eller med ægtefælle, som ofte også er døv. Nogle har familie og børn og børnebørn, der kommer, eller de kommer til dem, og de ældre døve kommer også i den lokale døvepensionistklub. Men der er også ældre døve, som bor alene, og som ikke har familie, og ud over at de kommer i pensionistklubben, er og føler de sig meget ensomme. De ældre døve, der bor langt fra den nærmeste døvepensionistklub, føler sig ofte meget isolerede.

Efter 1. januar 2009 er ældrevejledningen et regionsopdelt projekt, der deles mellem Danske Døves Landsforbund og CFD.  CFD’s ældrevejledning dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden. Danske Døves Landsforbunds ældrevejledning dækker Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark. I disse regioner bor der ca. 400 ældre døve borgere, som ved henvendelse vil få adgang til ældrevejledningen.

Rådgivning på dansk tegnsprog

Ældrevejledningen tilbyder rådgivning og vejledning på dansk tegnsprog til døve på 65 år og opefter.  Ældrevejledningen tilbyder også at være bisidder ved møder med offentlige myndigheder, behandling i sundhedsvæsnet, kontakt med advokat, forsikringskontor med mere. Ligeledes tilbyder ældrevejledningen hjælp i forbindelse med NemID og MitID.

Ældrevejledningen tilbyder også hjælp og vejledning til pårørende til ældre døve.

Ældrevejledningen er finansieret af Socialstyrelsen.

Sådan foregår det

Når man er fyldt 65 år, kan man til enhver tid henvende sig til ældrevejledningen, hvis man har behov for vejledning. Kontakten med ældrevejledningen foregår via fysiske besøg eller videoopkald.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om ældrevejledning, så kan du kontakte ældrevejleder Josephine Anker på ja@ddl.dk.

Scroll to Top