Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Ældrepleje på tegnsprog? – Ny rapport fremlægger ældre døves ønsker

Ældrepleje på tegnsprog? – Ny rapport fremlægger ældre døves ønsker

Ældre døve kan have et godt liv på plejehjem med tegnsprog og nære relationer

Kommunikation er noget de fleste tager for givet. Vi kan udtrykke os så modtageren forstår os og samtidig forstår vi hvad andre mennesker fortæller os. Derfor er det for langt de fleste danskere utænkeligt at skulle tilbringe sin sidste tid uden mulighed for at kunne kommunikere. Specielt med de mennesker, der skal passe på os. Men for døve er det en meget aktuel problemstilling. Der er blot 4 plejehjem i Danmark, der tilbyder tegnsprog til ældre døve. Det betyder for mange et opbrud med nærområdet og familie, hvis man ønsker pleje på tegnsprog. Derfor har Danske Døves Landsforbund undersøgt ældre døves ønsker til alderdommen og resultaterne offentliggøres i en ny rapport, som du kan læse her.

Undersøgelsens afdækker hvad der er vigtigst for ældre døve: at være tæt på familie, venner og lokalområdet, eller et godt tegnsprogsmiljø med mange andre døve ældre?

Stor geografisk afstand mellem tilbuddene

Nærum, København, Aalborg og Fredericia. Det er de 4 byer i Danmark, hvor ældre døve kan bo på plejehjem og få pleje på tegnsprog. At der kun findes fire tilbud i landet betyder, at nogle ældre døve skal flytte meget langt fra vante rammer. Derudover skal de flytte fra familie og venner, for at få et miljø med andre, der taler samme sprog som dem selv.

Spørgsmålene om de ældres ønsker til plejehjem blev besvaret igennem en spørgeskemaundersøgelse. Målgruppen var alle døve på 60+ år, der ikke på nuværende tidspunkt selv bor på plejehjem eller andet botilbud.

Nærmiljø eller tegnsprogsmiljø?

Undersøgelsen viser, at et godt tegnsprogsmiljø er vigtigst for en stor del af de ældre døve. Hele 72 % af de ældre ville prioritere tegnsprogsmiljø højst. Mens 28 % ville prioritere nærhed til familie, venner og lokalområde højst.

Rapporten danner grundlæg for det videre arbejde

I Danske Døves Landsforbund er man glade for rapporten. Og ser frem til det videre arbejde med at implementere døves behov på ældreområdet. ”For første gang har vi undersøgt hvilke ønsker, ældre døve har til plejehjem, hvis de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Undersøgelsen viser, at et stort flertal af de ældre vil vælge et sted med tegnsprogsmiljø. Men den viser også, at det for mange er forbundet med et svært valg. Fordi man i givet fald vil blive tvunget til at flytte langt væk fra familien og nærmiljøet. ” Lyder det fra Landsforperson Lars Ahlburg. Undersøgelsen viser også hvad de ældre tænker om de fire nuværende tilbud, samt hvilke forhold, der i øvrigt er vigtige i forbindelse med valg af plejehjem. Hovedbestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre med at forsøge at sikre, at der tages bedst muligt højde for de ældres ønsker i fremtidens tilbud.

Kontakt Danske Døves Landsforbunds sekretariatsleder Claus Staunstrup Nilsson på mail csn@ddl.dk eller pr. telefon på 20 90 06 64 for yderligere information vedr. pressemeddelelsens indhold.

Du kan finde rapporten og læse den i sin helhed her, samt alle Danske Døves Landsforbunds tidligere rapporter og undersøgelser i vores bibliotek.
Du kan også se et resume af rapporten på dansk tegnsprog nedenfor.

5. december 2022
Scroll to Top