Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Tolkeområdet

Oplever du problemer på tolkeområdet?

Her kan du se hvor du kan henvende dig for at få hjælp.

Før du bestiller tolk

Jeg har brug for hjælp til at skaffe tolk

Kontakt døvekonsulenterne – det kan de hjælpe med. At døvekonsulenterne hjælper dig, er dog ingen garanti for at få tolk. Dine chancer for at få tolk er større, hvis du kontakter dem i god tid før opgaven skal finde sted.

Jeg har brug for hjælp til at finde ud af, hvor jeg skal henvende mig for at få tolk

Kontakt døvekonsulenterne – det vil de gerne hjælpe med.

Jeg skal bruge tolk på hospitalet, men de vil ikke give mig selv lov at vælge tolk

Kontakt Døvekonsulenterne. De kan hjælpe dig med at kontakte hospitalet og forklare hvorfor det er vigtigt, at du får lov til selv at vælge tolk.

Efter endt tolkeopgave

Jeg vil gerne selv klage over noget. Jeg har selv styr på hvad klagen skal indeholde. Jeg har kun brug for hjælp til at formulere det på skriftligt dansk.

Kontakt døvekonsulenterne. De vil gerne nedskrive det, du siger på dansk tegnsprog. Døvekonsulenterne går dog ikke ind i selve klagesagen.

Jeg vil gerne klage over en tegnsprogstolk eller et tolkefirma

Kontakt tolkefirmaet eller den myndighed, der har bevilliget tegnsprogstolken.

Jeg vil gerne klage over et afslag på tegnsprogstolk

Kontakt DDL. Bemærk at vi klager kun i de sager, hvor vi mener, der er begået en uret mod dig. Fx hvis du ikke har fået tolk i forbindelse med indlæggelse eller behandling på hospitalet. I sjældne tilfælde hjælper vi også med at anke en sag. Det gør vi primært i sager, hvor du har en lovsikret ret til tolk, og hvor der foreligger et skriftligt afslag. Vi henviser dig i nogle tilfælde til Døves Retshjælp, hvis sagen er mere kompliceret, og hvis vi mener, at du vil få den bedste hjælp der. (OBS: Døves Retshjælp holder pause. Vi omstrukturerer Retshjælpen, som vil genopstå i en ny og spændende udgave i 2024. Vi melder mere ud på hjemmesiden og facebook, når vi er klar. Retshjælpen holder pause indtil da, og du kan derfor ikke skrive til Døves Retshjælp i øjeblikket. Vi beklager.)

Jeg vil gerne have hjælp til at klage over at jeg ikke fik lov at vælge tolken på hospitalet

Kontakt DDL. Du har desværre ikke lovsikret ret til selv at vælge tolk på sundhedsområdet, men DDL vil gerne skrive til hospitalet og klage, samt forklare, hvorfor det er så vigtigt at døve inddrages i forbindelse med valg af tegnsprogstolk. Dette kan måske hjælpe fremadrettet.

Jeg har oplevet problemer og vil gerne dele min oplevelse

Kontakt DDL. Send os en kort beskrivelse af dine oplevelser. De eksempler og historier, vi modtager, bruger vi i anonymiseret form i vores arbejde. Det kan ske, at vi vil spørge dig om at stille op til et interview. Det vil du altid kunne sige nej til.

Scroll to Top