Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Regeringen giver en undskyldning

Regeringen giver en undskyldning

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil den 11. september 2023 give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb. Det gælder os for de døve, som har været anbragte.
27. juni 2023
Vickie Mølgaard-Madsen

Sidste år kastede den historiske udredning af sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933 til 1980 lys over et mørkt kapitel i dansk historie. Børn, unge og voksne blev udsat for svigt og overgreb under statens varetægt.

Derfor vil social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil på vegne af regeringen give en undskyldning til de tidligere anbragte, der har været udsat for svigt og overgreb.

Undskyldningen bliver markeret ved et arrangement den 11. september 2023, kl. 13.00 – 15.00. Arrangementet afholdes på Comwell Bygholm Park i Horsens. Arrangementet vil blive live-streamet til ministeriets hjemmeside. Der vil være tegnsprogstolk til både det fysiske arrangement og live-streaming.

Tilmelding

Mennesker, der har været anbragt i sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980, har mulighed for at deltage i arrangementet sammen med 1 ledsager efter tilmelding til ministeriet til camk@sm.dk og adh@sm.dk eller ved brev til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, att. Ministersekretariatet. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest den 8. august 2023. Ved tilmelding bedes anført, om der er særlige behov, der skal tages hensyn til, herunder behov for tolk og brug af kørestol, og om der ønskes deltagelse med en ledsager.

Læs mere på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Scroll to Top