Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Ny tolkerapport viser, at hver tredje døv ikke får tegnsprogstolk

Ny tolkerapport viser, at hver tredje døv ikke får tegnsprogstolk

Ny tolkerapport viser, at hver tredje har oplevet ikke at få tolk inden for de seneste 14 dage. Hele 41% af tolkeopgaverne falder inden for sundhedssektoren. Det kan få store og alvorlige konsekvenser for den enkeltes liv og helbred. Danske Døves Landsforbund ser med stor alvor på rapportens resultater.

Månedsnyt for december 2023
15. december 2023
Danske Døves Landsforbund

I foråret gennemførte Danske Døves Landsforbund en undersøgelse blandt tolkebrugerne, for at få en pejling på , hvordan det står til på tolkeområdet:

“Vi har valgt at lave en tolkeundersøgelse, fordi vi gennem en længere periode havde modtaget mange henvendelser fra vores medlemmer, der klagede over ikke at kunne få tolk, når de havde behov for det. Vi undrede os over, at så mange gav udtryk for at de ikke kunne få tolk, når de officielle statistikker – f.eks. fra Den Nationale Tolkemyndighed – viser, at der kun er ganske få udækkede opgaver,” forklarer Lars Ahlburg, der er Danske Døves Landsforbunds landsforperson.

Hver tredje har oplevet ikke at få tegnsprogstolk inden for de seneste 14 dage

Undersøgelsen bekræfter, at der ER rigtigt mange, der ikke får tolk. Der var 37 % – altså over en tredjedel – af alle respondenterne, der havde oplevet ikke at kunne få tolk til en opgave indenfor en 14 dages periode. Det er naturligvis alt, alt for mange. Samtidigt peger undersøgelsen også på mulige årsager til at de udækkede opgaver ikke indgår i de officielle statistikker. Over halvdelen af tolkebrugere svarer nemlig, at de kontakter tolkeleverandøren for at få tolk – og ikke myndighederne. Kommentarerne viser, at tolkebrugerne ikke ønsker at der skal findes en tolk via tolkeportalen. Det er primært fordi de ønsker indflydelse på, hvilken tolk de får.


Døve vil ikke bruge Tolkeportalen

Undersøgelsen har også spurgt tegnsprogstolkene og tolkeleverandørerne.  Deres svar viser, at de bruger mange resurser på at forsøge at skaffe tolk til de opgaver, de ikke selv kan dække.  Deres kommentarer bekræfter, at der er mange døve, der ikke ønsker at opgaven skal i Tolkeportalen: Dels fordi de ønsker bestemte tolke og dels fordi de har dårlige erfaringer med Tolkeportalen. Undersøgelsen viser desuden, at mange døve opfatter tolkeområdet som uoverskueligt. Mange giver udtryk for, at det er umuligt at gennemskue hvilken myndighed, der skal betale for en given tolkning. Og mange af kommentarerne viser, at der især er stor usikkerhed om DNTM’s (Den Nationale Tolkemyndighed, red.) rolle og ansvarsområde.

Undersøgelsen viser desuden, at 41 % af de udækkede opgaver falder indenfor sundhedsområdet:

“Vi ser med stor alvor på, at så mange opgaven indenfor sundhedssektoren ikke bliver dækket. Manglende tolk på dette område kan få store og alvorlige konsekvenser for den enkeltes liv og helbred. Det skal vi have gjort noget ved,” fastslår Lars Ahlburg.

Du kan læse rapporten her.

Scroll to Top