Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Kulturministeriet opretter ny pulje til performancetolkning

Kulturministeriet opretter ny pulje til performancetolkning

Der er afsat 1 mio. kr. til performancetolkning af scenekunst, revyer, standups m.m. i puljen, der kan søges af alle kulturaktører.

 

1 mio. kr. til ligestilling af kulturoplevelser for døve
8. januar 2024
Danske Døves Landsforbund

Kulturministeriet offentliggør ny pulje til performancetolkning på 1 mio. kr. til kulturaktører, der kan få dækket udgifter til honorar inklusiv forberedelse, afvikling og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til professionelle tegnsprogstolke i forbindelse med enkeltstående opførelser af koncerter eller scenekunstforestillinger. Oprettelsen af puljen skyldes en politisk aftale på kulturområdet, der blev indgået af Regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten i 2022. Danske Døves Landsforbund bifalder tiltaget:

-Puljen er et signal om, at døves mangelfulde adgang til kulturoplevelser bliver taget alvorligt, og det glæder os, siger forbundets landsforperson, Lars Ahlburg, og tilføjer:

-Det er afgørende for døves kulturdannelse, at de kan opleve kultur på dansk tegnsprog – deres foretrukne sprog – og på ligestillet vis. Hidtil er døves ret til en tegnsprogstolket kulturoplevelse  enten blevet negligeret eller gjort til genstand for stort postyr: som noget, der uskønsomt ville gribe forstyrrende ind i alle andres oplevelse. Det har blandt andet betydet at døve er blevet tilsidesat i kulturlivet, og i årenes løb har mange døve lært at der ikke var plads til dem i kulturen. Det gør man op med gennem denne pulje, og det er et kæmpe skridt henimod ægte ligestilling i kulturen for døve.

Døves kulturdeltagelse er alarmerende lavt: 4% har deltaget i kulturtilbud
En nylig undersøgelse (Status på dansk tegnsprog, 2020) påviste, at et overvældende antal døve ikke oplever, at den danske kulturindustri har plads til dem. Ud af de 2266 registrerede tegnsprogstolkebrugere via Den Nationale Tolkemyndighed havde knap 4% deltaget i kulturtilbud i årets løb. Landsgennemsnittet i samme år lå på 76%. En del af årsagen ligger i, at døve får 7 timers statsbetalt tolkning til kultur og sociale events – om året. Det betyder, at døve vender hver et minut for at få timerne til at række. Ofte bliver kulturtilbud nedpriorieret, hvis der også er en større fødselsdagsfest eller en social sammenkomst i lokalområdet, de gerne vil deltage i.

Performancetolkning er en tidskrævende kunstart
Det at tolke en kulturel oplevelse er mere kompliceret end at tolke en hverdagssituation. Og da performancetolkning er en omfattende tolkeproces, kræver det meget forberedelse fra tolkenes side at kunne udføre en god kulturtolkning, som døve kan profitere af på lige fod med alle andre. Da forberedelsestiden – som ved fx teaterforestillinger kan ligge på mere end 15-20 timer pr. forestilling – er ulønnet og ikke dækkes af eksisterende aftaler på tolkeområdet, takker mange tolke nej til sådanne opgaver.

Danske Døves Landsforbunds kulturpulje støtter også kulturoplevelser
Danske Døves Landsforbund oprettede i august 2023 en kulturpulje med en årlig bevilling på ca. 500.000 kr. Målet med puljen er at få flere døve ud for at opleve kultur på dansk tegnsprog. Puljen har været en stor succes, og det er derfor et kærkomment tiltag, at kulturaktører der producerer og/eller arrangerer professionelle koncerter og scenekunstforestillinger nu via Kulturministeriet kan søge om honorar inklusiv forberedelse, afvikling og eventuelle rejse- og opholdsudgifter til professionelle tegnsprogstolke med speciale i performancetolkning i forbindelse med enkeltstående opførelser af koncerter eller scenekunstforestillinger.

Flere døve skal deltage i kulturlivet
-Puljen til performancetolkning kommer uden tvivl til at fremme døves muligheder for at opleve og nyde kultur på lige fod med alle andre. Det, vi  også håber i forhold til de ansøgere, kulturaktører eller arrangører, der ønsker at få stablet et tilbud på benene, er, at de sørger for at få informeret om tilbuddet så bredt som muligt – og indtænkt, at døve er en heterogen gruppe med forskellige kulturinteresser samt bor spredt i hele Danmark. Det er ekstra vigtigt, at aktørerne får overvejet og planlagt, hvordan de vil gennemføre oplevelsen med så mange døve deltagere som muligt. Det ville være ærgerligt, hvis der kun deltog en enkelt døv eller to i det tolkede tilbud, bare fordi der ikke har ligget en gennemtænkt plan for deltagelse bag ansøgningen, runder Lars Ahlburg af med at sige.

Puljen skal søges senest den 6. maj 2024, og man kan få dækket udgifter for op til 100.000 kr. pr. arrangement. Læs mere om kriterier m.m. på Kulturministeriets hjemmeside via dette link.

Scroll to Top