Danske Døves Landsforbund

Program for Landsmøde 2024

Fredag d. 26. april 2024

Kl. 16.00

Ankomst og indkvartering

Kl. 17.30

Middag

Kl. 19.00

Praktisk information om landsmødet

Kl. 20.00

Spørg HB-kandidater

Lørdag d. 27. april 2024

Kl. 07.00

Morgenmad

Kl. 09.00

Landsmødet 2024 begynder

Velkomst
01. Valg af dirigenter
02. Valg af 2 stemmetællere
03. Hovedbestyrelsen aflægger beretning

Kl. 10.30

Pause

Kl. 11.00

Landsmødet 2024 fortsætter

04. De reviderede årsrapporter forelægges til orientering

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Landsmødet 2024 fortsætter

05. Arbejdsprogram for de kommende 4 år fremlægges til godkendelse

Kl. 14.30

Pause

Kl. 15.00

Landsmødet 2024 fortsætter

06. Behandling af forslag
07. Fastsættelse af kontingent

Kl. 16.30

Pause

Kl. 17.00

Landsmødet 2024 fortsætter

08. Valg af landsforperson
09. Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
Afslutning

Kl. 19.00

Middag

Kl. 21.00

Socialt samvær

Søndag d. 28. april 2024

Kl. 07.00

Morgenmad

Kl. 09.00

Farvel og hjemrejse

Information

Scroll to Top