Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Ordbog over Dansk Tegnsprog er kommet på finansloven

Ordbog over Dansk Tegnsprog er kommet på finansloven

Ordbogen over Dansk Tegnsprog er kommet på finansloven

Ordbogen over Dansk Tegnsprog er kommet på finansloven
2. november 2023
Danske Døves Landsforbund

I dag er det offentliggjort at Ordbog over Dansk Tegnsprog er kommet med i aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 (SSA-reserven), med en bevilling på 1.9 millioner kr. for året 2024 og 1 million året efter. Det glæder os i Danske Døves Landsforbund (DDL), for det er en vigtig markering for godt 50.000 brugere af ordbogen.

For snart 10 år siden anerkendte et enigt Folketing, at dansk tegnsprog er et sprog på linje med talt dansk. Derfor skal dansk tegnsprog også have sin egen ordbog, inklusiv et korpus, så tegnsproget bevares, dokumenteres og udvikles.

Ejerkredsen bag Ordbog over Dansk Tegnsprog består af DDL, Dansk Tegnsprogsråd og Københavns Professionshøjskole. Ordbogen drives i dag under København Professionshøjskole, som også udbyder uddannelsen til tegnsprogstolk.

DDL har brugt mange ressourcer på at sikre den fortsatte finansiering af ordbogen. Derfor er det en stor glæde at erfare, at den er kommet med de næste to år. I DDL vil vi fortsat arbejde for, at der sikres en permanent bevilling til ordbogen.

Ordbog over dansk tegnsprog indsamler tegnord og udvider ordbogens korpus til gavn for både døve, pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med dansk tegnsprog. DDL vil fortsat kæmpe for en varig finansiering, så tegnsprogstalende har det vigtige værktøj, som ordbogen er, til rådighed, og som dokumentation for dansk tegnsprog, som er anerkendt og en menneskeret at tale.

Scroll to Top