Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Danske Døves Landsforbund opretter ny kulturpulje på 500.000 kr.

Danske Døves Landsforbund opretter ny kulturpulje på 500.000 kr.

Danske Døves Landsforbund opretter ny kulturpulje på 500.000 kr: Skal give døve mere adgang til kultur på tegnsprog
1. august 2023
Danske Døves Landsforbund

Døve bliver automatisk afskåret fra at deltage i kulturtilbud så som rundvisninger på museer, standupcomedy og teateroplevelser, fordi der tales dansk, og fordi der ikke findes et alternativ på dansk tegnsprog. Det gør Danske Døves Landsforbund nu op med en kulturpulje, som kan søges af alle, der ønsker at tilgængeliggøre kultur for døve.

Døve har ikke adgang til samfundets kulturtilbud
Døve har svært ved at deltage i kulturlivet på lige fod med hørende, fordi deres modersmål er dansk tegnsprog. Det betyder, at mundtlig og skriftlig dansk er et andetsprog for de omkring 4000 døve i Danmark.

En intern undersøgelse fortaget af Danske Døves Landsforbund i 2019 blandt 2340 døve konkluderede, at kun 4% af danske døve deltager i kulturlivet. Til sammenligning er deltagelsesprocenten på 74% blandt den gennemsnitlige hørende befolkning i Danmark. Det skyldes til dels manglen på tegnsprogstilbud og muligheden for at opleve kultur på dansk tegnsprog, som er døves modersmål.

Kulturpulje skal give døve mere adgang til kulturtilbud
De fleste kulturinstitutioner i Danmark har dog ikke afsat midler til tilgængelighed for døve, og derfor tager Danske Døves Landsforbund nu teten. Der er nu oprettet en kulturpulje, som skal gøre det lettere for døve at få muligheden for at opleve kultur på dansk tegnsprog:

”Puljen kan søges af alle – både medlemmer og ikke-medlemmer af Danske Døves Landsforbund. Både døve og hørende kan søge om midler fra puljen, så længe de opfylder det kriterium at kulturoplevelsen eller arrangementet bliver tilgængeligt på dansk tegnsprog,” siger landsforperson Lars Ahlburg.

Der er afsat 500.000 kr. til kulturpuljen, og det er planen, at puljen skal eksistere så længe behovet er der, siger Lars Ahlburg:

”Planen er, at puljen løbende får tilført flere midler, så man i årene fremover kan søge om midler til at gennemføre kultur på dansk tegnsprog til glæde for døve. Målet er at vise hvor stort behovet reelt set er og undersøge mulige løsninger på problemet. På den måde kan vi få empirisk evidens, som kan hjælpe regeringen og kulturinstitutionerne med at implementere en permanent løsning som tilgodeser døves ret til at opleve kultur på tegnsprog.”

Om kulturpuljen
Kulturpuljen kan søges 6 gange om året af alle – både privatpersoner, institutioner og arrangører – som ønsker at give døve adgang til en given kulturoplevelse på tegnsprog.

Ansøgningerne behandles af et udvalg, som godkender og uddeler midler efter arrangementets omfang.

Ansøgningskriterier:
Oplevelsen skal være kulturbaseret og tilbydes på dansk tegnsprog.

Ansøger skal skrive en kort ansøgning (max 1 A4-side i PDF), der beskriver hvor meget der søges om, hvordan og hvorfor netop den oplevelse skal omsættes til dansk tegnsprog. Et budget vedlægges også. Begge dele skal sendes via sikker mail til ddl@ddl.dk mrk. ”KULTURPULJE”.

Ansøgningen skal være Danske Døves Landsforbund i hænde den 15. hver anden måned (15. august, 15. oktober, 15. december, 15. februar, 15. april, 15. juni) og ansøgerne får svar i løbet af den første uge i den følgende måned. Indkommer din ansøgning efter den 15. vil den blive behandlet ved det næstkommende udvalgsmøde.

Afslag begrundes ikke, og der er ikke en begrænsning på, hvor mange ansøgninger den enkelte må sende i årets løb.

Eksempler på kulturoplevelser, der kan omsættes til dansk tegnsprog: rundvisninger på museer, teaterforestillinger, stand-up, kulturforedrag og filmoplevelser.

Scroll to Top