Udviklingsprojekter

#Aktuelt #Projekt

  • Introduktion
  • Ghana
  • Rwanda
  • Vestafrika
  • Vietnam

Udviklingsprojekter

#Aktuelt #Projekt

Udviklingsprojekter

Introduktion

DDL involverer sig løbende i projekter i udviklingslande. I øjeblikket har vi projekter i Vietnam, Jordan, Vestafrika, Rwanda og Ghana. Projekterne søger at styrke døvesamfundene i de pågældende lande i tæt samarbejde med døveforbundene i de pågældende lande. Læs mere om projekterne via menuen.

Ghana

Fællesprojektet i Ghana har til formål at assistere ved opbygningen af en stærk handicapbevægelse i landet. Dette gøres blandt andet ved at styrke organisationerne på tværs. Projektet tog sin begyndelse tilbage i 2007.

Deltagerorganisationer

Fra dansk side deltager Danske Døves Landsforbund, Dansk Blindesamfund, Landsforeningen LEV og Dansk Handicap Forbund, som har modtaget 20 millioner kroner til sidste fase, som varer 3,5 år og slutter i 2019.

Resultater

Ghanas døveforbund, GNAD (Ghana National Association of the Deaf), har fået oprettet lokalafdelinger i over 80 distrikter (der er i alt 200 distrikter). Døve har desuden fået væsentlig bedre adgang til offentlig sygeforsikring.

Fokus i projektets sidste fase

I projektets sidste fase fokuserer GNAD og DDL på etablering af en tolkeuddannelse i Ghana, som søges lagt i akademisk regi på et universitet.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann

Rwanda

DDL har fået bevilliget 75.000 kroner til at gennemføre en forundersøgelse i 2017 i Rwanda med henblik på at starte et projekt, der er baseret på vores erfaringer fra Ghana og Uganda.

Målet med projektet

Det er forventningen, at projektet starter i slutningen af 2017 eller starten af 2018. Projektets mål er at styrke det nationale døveforbund, Rwanda National Union of the Deaf (RNUD), og øvrige døveforeningerne i Rwanda. Dette opnås gennem udbredelse af viden og redskaber til at kæmpe for egne rettigheder og adgang til samfundets muligheder, herunder adgang til tolkning via opbygning af en egentlig tolkeuddannelse og andet professionaliseret tegnsprogsarbejde.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann og Jette Zehntner
M: kb@deaf.dk / jhz@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann

Vestafrika

Gennem 9 års samarbejde mellem DDL og GNAD (Ghanas døveforbund) fik vi mange og gode erfaringer med at forbedre døves vilkår og forhold i Vestafrika. Det blev siden besluttet at starte et projekt, som også involverer fire af nabolandende: Togo, Niger, Mali og Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten).

Projektets fokus

Projektet fokuserer på at overføre viden og erfaringer fra Ghana til døveforbundene i de fire lande samt at styrke WFD's (World Federation of the Deaf) regionale sekretariat i Vest- og Centralafrika.

Projektets faser

Første fase (pilotfasen) er omtrent overstået, og projektet er i gang med at skrive ansøgning til næste fase, som er planlagt til at vare 2,5 år. Denne næste fase vil have fokus på at styrke organisationernes kapacitet. Det sker blandt andet gennem lederkurser til bestyrelsesmedlemmerne og kortere kurser til tegnsprogstolke.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann


Vietnam

DDL har indgået et samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) om et projekt i Vietnam. DHF har over 10 års erfaring fra Vietnam, som projektet kan trække på.

Projektets første fase

I den første fase, som er sat til at vare 2 år, er fokus på døveforeningen i hovedstaden Hanoi. Bestyrelsen i foreningen får lederkurser og skal arbejde på, at foreningen kan få juridisk status som forening. Det vil sige, at foreningen skal godkendes af regeringen, så den kan åbne egen bankkonto samt anmode om møder med regeringen. Det handler om at blive anerkendt som et legitimt talerør for døve i Hanoi.

Langsigtet mål

På længere sigt er det projektets mål at hjælpe til etablering af et nationalt døveforbund i Vietnam. Dette er en udfordring, da der ikke er foreningsfrihed i landet. I forlængelse af ovenstående er det også projektets mål at assistere ved etablering af en tolkeuddannelse i Vietnam.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann


Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site