Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

DDL's arbejde har stor betydning for rigtig mange mennesker hver eneste dag. Både for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, pårørende og fagfolk, som arbejder indenfor området.

Tæt samarbejde i hverdagen

I vores hverdag arbejder vi tæt sammen med andre organisationer for at varetage tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes interesser:

Danske Handicaporganisationer

DDL er medlem af Danske Handicaporganisationer (DH) og er høringsberettiget i spørgsmål, som handler om døve og handicappedes forhold i samfundet. Sammen med DH får vi politikere i tale og påvirker dem til at gøre en indsats for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede.

Nordisk samarbejde

DDL har et bredt samarbejde med de nordiske døveforbund:

Døves Nordiske Råd

DNR er de nordiske døveforbunds samarbejdsorgan, som har fokus på at fremme tegnsprog og kultur for døve i Norden.

Repræsentanter

DNR udgøres p.t. af Danmark, Grønland, Finland, Island, Norge og Sverige. Hvert land har to repræsentanter: ordføreren i hvert landsforbund og lederen af forbundets sekretariat. DNR mødes to gange om året.

Organisation

DNR er organiseret sådan, at ansvaret for sekretariatet veksler mellem medlemslandene hvert 4. år. Det aktuelle land bidrager med ordfører og sekretær til sekretariatet. Sekretariatets opgaver er blandt andet at afvikle møder og at håndtere DNR's kommunikation.

Nuværende værtsland

Norge er nuværende værtsland for DNR. 

DDL ude i verden

DDL's arbejde rækker også ud over Danmarks grænser. DDL er medlem af:

Ny samarbejdspartner?

Vi er altid interesserede i nye, mulige samarbejder. Kontakt os for en snak på ddl@ddl.dk eller 20 90 06 60.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site