Udviklingsprojekter

#Aktuelt #Projekt #Udviklingsarbejde

  • Introduktion
  • Ghana
  • Rwanda
  • Vestafrika
  • Vietnam

Udviklingsprojekter

#Aktuelt #Projekt #Udviklingsarbejde

Udviklingsprojekter

Introduktion

DDL involverer sig løbende i projekter i udviklingslande. I øjeblikket har vi projekter i Vietnam, Jordan, Vestafrika, Rwanda og Ghana. Projekterne søger at styrke døvesamfundene i de pågældende lande i tæt samarbejde med døveforbundene i de pågældende lande. Læs mere om projekterne via menuen.

Ghana

Fællesprojektet i Ghana har til formål at assistere ved opbygningen af en stærk handicapbevægelse i landet. Dette gøres blandt andet ved at styrke organisationerne på tværs. Projektet tog sin begyndelse tilbage i 2007.

Deltagerorganisationer

Fra dansk side deltager Danske Døves Landsforbund, Dansk Blindesamfund, Landsforeningen LEV og Dansk Handicap Forbund, som har modtaget 20 millioner kroner til sidste fase, som varer 3,5 år og slutter i 2019.

Resultater

Ghanas døveforbund, GNAD (Ghana National Association of the Deaf), har fået oprettet lokalafdelinger i over 80 distrikter (der er i alt 200 distrikter). Døve har desuden fået væsentlig bedre adgang til offentlig sygeforsikring.

Fokus i projektets sidste fase

I projektets sidste fase fokuserer GNAD og DDL på etablering af en tolkeuddannelse i Ghana, som søges lagt i akademisk regi på et universitet.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann

Rwanda

DDL har fået bevilliget penge til et 3 årigt projekt i Rwanda. Projektet vil, med Rwanda National Union of the Deaf (RNUD), have fokus på:

  • Tilrettelæggelse af tegnsprogskurser og opdatering af materiale der bruges i undervisningen. Der vil også være træning af undervisere, så de bliver endnu dygtigere.
  • Udvikling på distrikt niveau med udvikling af 2 ud af Rwanda’s tilsammen 30 ditrikter. Erfraringer samlet i de to distrikter, vil danne grundlag for arbejdet i de resterende 28 distrikter.
  • Advocacy (rettighedsarbejde) som har fokus på bla. Anerkendelse af Rwandas tegnsprog. Der vil også være fokus på at styrke RNUD i deres politiske arbejde.
  • Forberedende arbejde ifm. udvikling af en egentlig tolkeuddannelse i Rwanda i samarbejde med University of Rwanda.
Projektansvarlig

Veera Elonen
M: ve@ddl.dk
T: 20 90 06 60

Vestafrika

Gennem 9 års samarbejde mellem DDL og GNAD (Ghanas døveforbund) fik vi mange og gode erfaringer med at forbedre døves vilkår og forhold i Vestafrika. Det blev siden besluttet at starte et projekt, som også involverer fire af nabolandende: Togo, Niger, Mali og Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten).

Projektets fokus

Projektet fokuserer på at overføre viden og erfaringer fra Ghana til døveforbundene i de fire lande samt at styrke WFD's (World Federation of the Deaf) regionale sekretariat i Vest- og Centralafrika.

Projektets faser

Første fase (pilotfasen) er omtrent overstået, og projektet er i gang med at skrive ansøgning til næste fase, som er planlagt til at vare 2,5 år. Denne næste fase vil have fokus på at styrke organisationernes kapacitet. Det sker blandt andet gennem lederkurser til bestyrelsesmedlemmerne og kortere kurser til tegnsprogstolke.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@deaf.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann


Vietnam

DDL har indgået et samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) om et projekt i Vietnam. DHF har over 10 års erfaring fra Vietnam, som projektet kan trække på.

Projektets første fase

I den første fase, som er sat til at vare 2 år, er fokus på døveforeningen i hovedstaden Hanoi. Bestyrelsen i foreningen får lederkurser og skal arbejde på, at foreningen kan få juridisk status som forening. Det vil sige, at foreningen skal godkendes af regeringen, så den kan åbne egen bankkonto samt anmode om møder med regeringen. Det handler om at blive anerkendt som et legitimt talerør for døve i Hanoi.

Langsigtet mål

På længere sigt er det projektets mål at hjælpe til etablering af et nationalt døveforbund i Vietnam. Dette er en udfordring, da der ikke er foreningsfrihed i landet. I forlængelse af ovenstående er det også projektets mål at assistere ved etablering af en tolkeuddannelse i Vietnam.

Projektansvarlig

Kasper Bergmann
M: kb@ddl.dk
T: 20 90 06 60
S: ddl.kasper.bergmann


Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site