Døve asylansøgere

#Projekt #Afsluttet

  • Introduktion
  • Materialer

Døve asylansøgere

#Projekt #Afsluttet

Døve asylansøgere

Introduktion

Projektets målgruppe er døve asylansøgere samt flygtninge der har fået opholdstilladelse inden projektperiodens start. Formålet med projektet er at bryde målgruppens isolation og sætte fokus på kommunikation og viden om deres muligheder både i og udenfor asylcentrene. Projektets målgruppe er lille, og en vigtig del af projektet er derfor samarbejde mellem frivillige, døveforeninger, fagfolk og andre samarbejdspartner. Dette også for at sikre en god overgang fra asylcentrene til kommunerne og/eller døvekonsulenterne eller andre tilbud målrettet de døve asylansøgere.

Opgaver i projektet

Identifikation af døve asylansøgere
Kontakt til samtlige asylcentre for at få et opdateret overblik over det nuværende antal døve asylansøgere.

Information til personale i asylcentrene om døve

Rekruttering og oplæring af frivillige besøgsvenner
Dette sker via DDL's sociale medier samt besøg og netværk i DDL's medlemsforeninger.

Besøg i asylcentrene
De oplærte besøgsvenner skal på besøg i asylcentrene. Som besøgsven er ens opgave at møde den døve asylansøgere som menneske fremfor som en sag. Derudover kan besøgsvennen introducere til det danske samfund - herunder døvesamfundet. Endvidere informere om fx brugen af tegnsprogstolk.

Netværk
Netværksdannelse/kontakt til lokale døveforeninger.

Bisidderordning
Tilbud om bisidning ved møder om asylsager.

Koordinationsudvalg
Etablering af udvalg med fagfolk (døvekonsulenter, Castberggård, CFD, hørende og døve tegnsprogstolke, Røde Kors m.fl.). Formålet er vidensdeling og koordinering af opgaver for derigennem at skabe synergi for alle som arbejder med målgruppen.

Projektet er afsluttet 31. december 2019.

Døve asylansøgere

Materialer

I forbindelse med projektet er der udarbejdet et ark med gode råd til kommunikationen med døve flygtninge og asylansøgere. Download arket her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site