Bryd isolationen

#Projekt #Tegnsprog #Afsluttet

 • Introduktion
 • Ambassadør
 • Ensomhed
 • Besøgsven, døvekonsulent eller hjemmevejleder?
 • Projektansvarlig

Bryd isolationen

#Projekt #Tegnsprog #Afsluttet

Bryd isolationen

Introduktion

I 2019 fik DDL fra DNTM og Socialstyrelsen bevilliget knap 700.000 kroner til et nyt projekt: "Bryd Isolation”.

Om projektet

”Ensomhed” er svært at måle, men formålet med projektet er, at målgruppen får afhjulpet deres ensomhed og (gen)etableret kontakten til andre døve. Det er tillige et mål, at deltagerne i løbet af projektperioden selv påtager sig frivillige opgaver i forbindelse med de aktiviteter, der bliver arrangeret for målgruppen.

I dette projekt ønsker vi at afdække, hvorfor der er ensomme døve, der ikke har noget kontakt til medlemsforeninger eller andre døve. Årsagen til ensomhed kan være meget forskellig, derfor skal vi opsøge målgruppen, der herved kan hjælpe med at forklare, hvad der gør, at de er udenfor fællesskabet, og om dette skyldes:

 • Uvidenhed om brugen af tolk
 • Uvidenhed om brug af døvekonsulenterne
 • Uvidenhed ift. at få hjælp til fx psykiske problemstillinger – eks. hotline eller selvhjælpsgrupper
 • Dårlige oplevelser tidligere i døveverden
 • Mangel på en besøgsven
 • Mangler kontakt til en netværksgruppe
 • Eller noget helt andet

Alt dette sker i samarbejde med døvekonsulenter, døvepræster, døveforeningerne og andre interessenter.

Opgaver i projektet
 • Rekruttering og oplæring af frivillige besøgsvenner gennem døveforeninger
 • De frivillige skal samarbejde med projektet om at opsøge og etablere kontakt til ensomme og psykisk sårbare døve
 • De frivillige skal samarbejde med projektet om at afdække borgeres behov
 • Vi giver viden til medlemsforeningerne omkring målgruppen, ift. denne gruppes behov, og hvordan man er opmærksom på at denne målgruppe findes (via oplæg)
 • Vi skaber viden blandt borgere om brug af tolk (via oplæg)
 • Udvikling og gennemførelse af sociale aktiviteter for borgere, både i- og udenfor døveforenings regi
Målet med projektet

Succeskriteriet er, at vi ved projektets afslutning har 20 frivillige på landsplan, og at vi når ud til 40 borgere. Af de 40 borgere, skulle 10 af dem gerne selv blive frivillige efterfølgende.

Ambassadør

Bryd Isolationen har fået 27-årige Maria som ambassadør. I videoen kan du se Maria fortælle, hvorfor hun har valgt at være ambassadør for projektet.

Hvad er ensomhed?

10. december 2019

Ensomhed findes i mange forskellige former. For Maria sætter ensomheden sig som et hul i maven. Se med i videoen, hvor Maria fortæller om, hvad ensomhed er for hende.

Ensom eller alene?

15. januar 2020

Er der forskel på at være ensom og på at være alene? Ja! Se Maria fortælle om forskellen på de to begreber i videoen.

Besøgsven, døvekonsulent eller hjemmevejleder?

Hvornår kan man få en besøgsven? Hvad kan jeg bruge døvekonsulenterne til? Hvordan får man en hjemmevejleder? Bryd Isolationen har vist, at det kan være svært at finde ud af forskellen på de tre. Se med i videoen og bliv klogere på hvem du kan bruge til hvad og hvornår.

Projektansvarlig

Serhat Dogru

M: sd@ddl.dk
T: 20 90 06 66

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site