Vil du sidde i DSB's handicappanel?

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Vil du sidde i DSB's handicappanel?

3. oktober 2018

Danske Handicaporganisationer (DH) skal indstille fem repræsentanter og en suppleant til DSB’s Handicappanel. Er det noget for dig?

DSB's handicappanel er et dialogforum mellem DSB, Danske Handicaporganisationer og andre interessenter på området, der skal være med til at sikre de bedst mulige løsninger i tog og på stationer inden for de givne økonomiske og fysiske rammer.

Forbedringer af tilgængeligheden kræver et tæt samarbejde mellem DSB, Banestyrelsen, trafikselskaberne og kommunerne. Ved større projekter og større tiltag etableres særlige arbejdsgrupper og workshops, som det har været tilfældet ved bl.a. IC4, Rejsekortet og etablering af ledelinjer.

Handicappanelet består udover de seks medlemmer fra DH af repræsentanter fra hhv. Arriva Tog, Banedanmark, Trafikstyrelsen, Trafikministeriet, Bus og Tog, Trafikstyrelsen, DSB S-tog A/S, DSB, Banedanmark, Ældresagen, Metroselskabet og DSB Øresund. Man mødes fire gange om året.

Hvis du er interesseret, så send en mail til ddl@ddl.dk senest den 10. oktober kl.12.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site