Undervisningstilbud i dansk tegnsprog

#Politik #Tegnsprog

20. oktober 2021

Tidligere i år udkom rapporten "Status på dansk tegnsprog". I dag sætter vi fokus på rapportens kapitel otte om undervisningstilbud i dansk tegnsprog.

I kapitel otte har vi set nærmere på hvilke tilbud, der er om undervisning i dansk tegnsprog. Vi har set på hvem der underviser, og hvilken uddannelsesbaggrund de har. (Det skal bemærkes at undersøgelsen er fra 2020, der kan derfor være kommet nye tilbud til, mens andre er lukket.)

Vi fandt frem til 14 udbydere, der på undersøgelsestidspunktet havde undervisning i dansk tegnsprog. Det viser at der stadigt er både interesse og behov for undervisning i dansk tegnsprog.

De 14 udbydere er vidt forskellige i størrelse og spænder fra Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen, der har som sit hovedformål at undervise i dansk tegnsprog, til andre udbydere hvor det er en bibeskæftigelse, som kun tilbydes mere sporadisk.

Alle tre specialskoler har stadigt undervisningstilbud til forældre til døve børn, men ikke alle tre steder er der lige stor interesse for det. Mens SPK på Langelinieskolen melder om en stabil (endog stigende) interesse og kontinuerligt kører ganske lange undervisningsforløb for pårørende, så melder man på skolerne i både Fredericia og Aalborg om svindende interesse for disse kurser. Alle tre skoler forestår endvidere – helt eller delvist - uddannelse af egne medarbejdere i dansk tegnsprog.

Castberggård og CFD melder begge om undervisning af egne medarbejdere, såvel som af eksterne kursister. På CFD optager man deltagere udefra på de faste hold, mens CBG laver eksterne kurser for andre organisationer.

Tre oplysningsforbund har kurser i dansk tegnsprog – et i Jylland, et på Sjælland og et på Fyn.

Desuden fandt vi frem til fire private leverandører (hvoraf de tre er tolkefirmaer), der havde et stående tilbud om undervisning i dansk tegnsprog. Hertil kommer at DDL selv i en kortere periode har arrangeret gratis online kurser i dansk tegnsprog for interesserede.

Sammenlagt fandt vi frem til, at der i Danmark var 30 personer, der underviste i dansk tegnsprog. Heraf er de 16 døve og de 14 hørende. Den tegnsproglige uddannelsesbaggrund hos de hørende underviserne er forskellig, men de fleste af de hørende er tolkeuddannede (eller - for en enkelts vedkommende - tolkestuderende) - og kun 3 af de 14 udbydere har hørende undervisere med andre kvalifikationer.

Du kan finde hele rapporten her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site