Udbud på tolkeområdet

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

17. juni 2021

Socialstyrelsen og Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) har udsendt høring vedr. udbud af rammeaftaler om tegnsprogstolkning.

I Danske Døves Landsforbund har vi netop indgivet vores høringsvar, som du kan læse her.

Vi er først om fremmest glade for, at Socialstyrelsen og DNTM er gået sammen om et fælles udbud, ligesom vi også synes det er positivt, at man har samlet fjerntolkning og fysisk tolkning i én rammeaftale.

Men vi er også kritiske og bekymrede. Blandt andet grundet de nye krav til antallet af ansatte, tolketimer og kravet om, at alle leverandører skal være landsdækkende. Prisstrukturen i udbuddet er skæv, og ligger væsentlig under prisen på beskæftigelsesområdet. Fjerntolkning bliver med udbuddet afregnet med antal tolkede minutter. Vi frygter hvad det vil betyde for tolkeområdet.

Hvis udbuddet sendes ud i sin nuværende form, så mener vi, at der er en reel risiko for at flere tegnsprogstolke forlader faget. Færre tegnsprogstolke vil betyde et stort tilbageskridt for døve borgeres integration og ligestilling i samfundet.

Udbudsmaterialet findes her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site