Tolkeudbud 2022

#Tegnsprog #Tilgængelighed

Tolkeudbud 2022

30. november 2021

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STUK) har netop offentliggjort de 15 nye leverandører, der fra d. 1. januar 2022 leverer tolkeydelser på det sociale område og uddannelsesområdet.

Aftalen består af en hovedleverandør (TolkDanmark) og 14 fritvalgsleverandører. Der er i alt 305 unikke tolke. Af disse er 251 tegnsprogstolke og tegnsprogs- og skrivetolke. De sidste 54 er skrivetolke.

14 ud af 15 leverandører leverer tegnsprogstolkning. Mallard tilbyder som den eneste leverandør fjerntolkning. DNTM får afklaret med Mallard i nærmeste fremtid, hvilken fjerntolkeplatform de vil anvende, og hvad åbningstiden bliver. Flere informationer kommer snart.

DDL har opfordret DNTM om at komme med flere informationer om hvad den nye aftale kommer til at betyde for døve tolkebrugere. Vi vil melde ud så snart vi får nye oplysninger.

Gennem den seneste tid har der derudover været usikkerhed om hvorvidt DNTM’s nye aftale og Tolkeportalen også kommer til at omfatte tolkninger på beskæftigelsesområdet. Nu er det afklaret, at den nye aftale og Tolkeportalen ikke kan anvendes på beskæftigelsesområdet. Det er kompensationsloven som er gældende på beskæftigelsesområdet.

Du kan læse mere om den nye aftale her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site