Tilbud til døve børn og familier?

#Børn og unge #Tegnsprog

1. juli 2021

Hvilke dag- og undervisningstilbud er der til døve børn? Og hvilken vejledning får døve børn og deres familier tilbudt i dag? Det ser vi nærmere på i rapporten "Status over dansk tegnsprog".

Rapporten viser, at over 80 % af alle døvfødte børn i dag er inkluderet i et alment skoletilbud. På undersøgelsestidspunktet (forår 2020) var det samlede elevtal på landets tre specialskoler for døve børn faldet til under 1/5 af niveauet ved årtusindskiftet. Det skyldes ikke kun udviklingen med CI, men også kommunernes økonomi.

Rapporten viser også, at holdningen til dansk tegnsprog i kommunerne er meget forskellig, og at det langt fra er alle kommuner, der orienterer forældre til døve børn om de muligheder der ligger i dansk tegnsprog. På denne måde får man ikke sikret, at forældrene sættes i stand til at træffe et sprogvalg på et oplyst grundlag.

Det er bekymrende, at vi ikke ved, hvordan det går alle de børn, der visiteres til almene skoletilbud. Der findes ingen samlet undersøgelse af hele børnegruppen.

Du kan læse den fulde rapport her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site