Status på dansk tegnsprog

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

13. maj 2021

På denne festdag – DANSK TEGNSPROGSDAG - har vi valgt at offentliggøre rapporten Status på dansk tegnsprog.

Rapporten beskriver resultaterne af den undersøgelse vi foretog I 2020, hvor vi har ”taget temperaturen på dansk tegnsprog”. Vi har bl.a. undersøgt:

  • Tilgængeligheden til myndigheder, kulturelle tilbud, hjemmesider og medier.
  • Om døvfødte børn stadigt har adgang til dansk tegnsprog. Og om forældrene bliver informeret om dansk tegnsprog og de muligheder, som sproget giver.
  • Om voksne døve stadigt har adgang til tegnsprogsmiljøer i forenings- og fritidslivet samt i andre fællesskaber som f.eks. de kirkelige og kulturelle.
  • Om der stadigt er tegnsprogsmiljøer på de bo- og dagtilbud hvor ældre døve og døve med andre funktionsnedsættelser bor og færdes.
  • Om der stadigt forskes og undervises i dansk tegnsprog.

Rapporten dokumenterer at tegnsprog på ingen måde er et sprog, der er ved at uddø. Den viser, at der er masser af tegnsprog derude, der trives og lever alle de steder hvor døve bor, mødes og udfolder sig.

Vi vil gerne her sige hjertelig tak til alle de mennesker, der har bidraget med deres viden til rapporten. Det er vi fantastisk glade for. I forbindelse med indsamling af data til rapporten er det også blevet tydeligt for os, hvor mange mennesker i dette land, både frivillige og professionelle, der knokler for at opretholde tegnsprogsmiljøerne og tegnsprogstilbuddene – også på de områder, der af forskellige grunde er under pres. For det vil vi også gerne sige en meget stor tak.

For der ER også udfordringer – det kommer vi ikke udenom. Og der ER områder, hvor det er blevet sværere at opretholde tegnsprogstilbuddene. I DDL fortsætter vi arbejdet med at kæmpe for bedre forhold for døve børn, unge, voksne og ældre på de områder, som er under pres i dag. Jeg vil se frem til at vi fremover – sammen med alle vores gode samarbejdspartnere – kan stå samen om arbejdet for et tegnsprogsløft med flere resurser, mere uddannelse, flere muligheder og bedre forhold for døve.

I den kommende periode vil vi dykke mere ned i rapportens enkelte afsnit, så følg med her på hjemmesiden.

FIND RAPPORTEN HER.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site