Selvstændig, døv erhvervsdrivende bliver straffet for at arbejde for meget

#Arbejdsmarked #Politik #Tilgængelighed

Selvstændig, døv erhvervsdrivende bliver straffet for at arbejde for meget

Lena H. Lorentzen i sin butik. Foto: Danske Døves Landsforbund

4. august 2020

Lena Haulrig Lorenzen er selvstændig smykkedesigner. Og døv. Hun har fået halveret sin tolkebevilling fordi hun ifølge kommunen arbejder for meget.

Berlingske fortalte mandag d. 3. august historien om Lena Haulrig Lorentzen, der er selvstændig, døv og som bliver straffet af Københavns Kommune for at arbejde for meget. Lena er smykkedesigner og arbejder 70 timer om ugen, og som så mange andre selvstændige, knokler for at blive en succes.

Men den drøm har lidt et tilbageslag. Københavns Kommune har afgjort, at hun, modsat døve med en normal arbejdsuge på 37 timer, kun har adgang til det halve antal tolketimer.

Siden 1. juli har Lena kun fået bevilliget 10, 5 times tegnsprogstolk, mens hun før afgørelsen fik 20 timer, som er det maksimale, man kan modtage i personlig assistance af kommunen.

Det er ikke bare urimeligt, men også nedbrydende for Lenas virksomhed og selvværd.

Lena udtaler til Berlingske: Jeg føler at bægeret er ved at være fyldt. Det påvirker mit selvværd, og jeg føler virkelig, at jeg bliver stemplet som handicappet. Jeg kan jo godt arbejde og have min egen butik, såfremt jeg får den nødvendige tolkebistand. Det er fuldstændig åndssvagt.

Forretningen er truet

Den nedsatte tolkebevilling har store økonomiske konsekvenser for Lena. Hun har været nødsaget til at aflyse messer, stå færre timer i sin butik og hendes indtjening er kommet ned på kontanthjælpsniveau.

Lars Knudsen, Landsformand i DDL, ser med stor alvor på Lenas situation.

Det er fuldstændig uacceptabelt, at man som døv bliver straffet for at være arbejdsom og dermed bliver ringere stillet end hørende. Danske Døves Landsforbund mener, at det er klokkeklar diskrimination af døve, der vil give den en ekstra skalle på arbejdsmarkedet, forklarer han.

Eftersom det er Københavns Kommune, der har truffet afgørelsen med afsæt i Ankestyrelsens principafgørelse, har Lena med hjælp fra Danske Døves Landsforbund anket kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

-Vi er gået ind i sagen og hjælper Lena i den videre behandling, for vi mener ikke, at det kan være hensigten med loven. Nu ankes sagen, og hvis Københavns Kommune for medhold, så skal loven simpelthen laves om, siger Lars Knudsen

Du kan læse hele historien i Berlingske fra mandag d. 3. august. Historien blev også sendt mandag aften i TV2 Nyhederne kl. 19.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site