Revidering af lov om forbud mod forskelsbehandling

#Børn og unge #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Revidering af lov om forbud mod forskelsbehandling

Foto: Will Francis, Unsplash

2. marts 2020

Social- og indenrigsministeriet har indsendt et udkast med ændringsforslag til Loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Se DDL's bemærkninger her.

Social- og indenrigsministeriet har indsendt et udkast med ændringsforslag til Loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Med lovforslaget vil regeringen tydeliggøre børns ret til rimelig individuel tilpasning i dagtilbud og folkeskolen. Danske Døves Landsforbund har – i lighed med alle andre handicaporganisationer – fået mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.

I kan læse både lovforslaget og DDL’s bemærkninger her.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site