Ret til tegnsprog – også ved kommunalvalget 2021

#DDL i medierne

Ret til tegnsprog – også ved kommunalvalget 2021

5. november 2021

Tirsdag den 16. november 2021 er der kommunalvalg i Danmark. Det er her, at Danmarks stemmeberettigede borgere har mulighed for aktivt at deltage i demokratiet og sætte sit eget kryds ved det parti eller den person der bedst repræsenterer dem. Denne mulighed er dog ikke lige for alle Danmarks borgere, og det handler om tilgængelighed.

I Danmark oplever døve ved demokratiske processer som kommunalvalg, at det ofte er svært at opnå den nødvendige viden som skal danne grundlag for valg af kandidat og parti. Samtidig er det ofte svært at få den nødvendige praktiske information omkring selve valgdeltagelsen. Det handler især om en ting; nemlig adgang til den nødvendige viden på tegnsprog. Disse forhold er blot nogle af de mange skævheder døve i Danmark oplever og som Danske Døves Landsforbund (DDL) kæmper for at rette op på.

Der er dog lyspunkter.

I Aarhus har man ved dette KV 21 fokuseret meget på tilgængelighed. For at øge denne er der udarbejdet en valgpakke, som skal sikre, at så mange som muligt stemmer ved kommunalvalget. Valgpakken består af kortet ”Lav en plan for din stemme”. Den indeholder information om hvis borgeren vil brevstemme, eller hvis man vil stemme hjemme. Sidst indeholder valgpakken en beskrivelse af, hvad borgeren skal være opmærksom på, hvis man følges med andre hen til valgstedet for at stemme. Denne pakke er oversat til tegnsprog og ligger tilgængelig som videoer på tegnsprog med undertekster. (se link nederst)

Lars Ahlburg som er Landsformand i DDL udtaler ”Vi har i mange år kæmpet for lige rettigheder for døve, og vi fortsætter til målet er nået, til den dag døve ikke længere ekskluderes. ” han fortsætter: ” Initiativet i Aarhus er et lyspunkt for døve i kommunen og jeg håber på at landets andre kommuner vil følge trop, så døve i hele landet har mulighed for at deltage i Danmarks demokrati. At døve kan deltage på lige fod med andre borgere i de demokratiske processer i Danmark, er en menneskerettighed” slutter han.

For yderligere information kontakt

Danske Døves Landsforbund
Sekretariatschef
Claus Staunstrup Nilsson

Mobil: 20 90 06 60
Mail: csn@ddl.dk

Yderligere information og fakta

Der bor mere end 4.000 døve borgere i Danmark, der har dansk tegnsprog som deres modersmål. Dansk tegnsprog er et andet sprog end dansk talesprog. Det har sin egen grammatik og er ikke direkte sammenligneligt med dansk talesprog.

Dansk tegnsprog blev i 2014 af et enigt Folketing anerkendt som et dansk sprog på linje med dansk skrift- og talesprog. Arbejdet med dansk tegnsprog varetages af Afdeling for Dansk Tegnsprog, der hører under Dansk Sprognævn.

Læs mere om KV på tegnsprog i Aarhus her:

Hjælp til at stemme (aarhus.dk)

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site