Ret til tegnsprog – en menneskerettighed for døve i Danmark og hele verdenen

Ret til tegnsprog – en menneskerettighed for døve i Danmark og hele verdenen

23. september 2021

Den 23. september 2021 fejrer FN sin internationale tegnsprogsdag. Den internationale tegnsprogsdag er med til at sætte fokus på døves vilkår, kultur og identitet i hele verdenen. Kampen for døves menneskerettigheder er i centrum og et af de vigtigste aspekter af denne kamp er ”Ret til tegnsprog”.

Danske Døves Landsforbund (DDL) står for denne kamp for de døve i Danmark.

Under sloganet ”Ret til tegnsprog” gemmer sig flere forhold som DDL kæmper for:

Døve unge elever skal have ret til et tegnsprog
Danmark er forsat en af de få lande i verden, hvor døve studerende på gymnasiet og div. videregående uddannelser har ret til tegnsprogstolk i undervisningen – gratis. Men døve folkeskoleelever har ikke den mulighed. Døve, som ønsker at tage private uddannelser eller aftenskolekurser, skal selv afholde tolkeudgifter til uddannelser/kurser. DDL kæmper derfor for at døve får ret til at bruge tegnsprogstolk på alle niveauer i deres uddannelsesforløb

Døve får ikke altid den nødvendige og vigtige information i sundhedsvæsenet da de ikke selv får lov til at bestemme om de vil bruge tegnsprogstolk i mødet med læger og andet sundhedspersonale.

Døve bliver udelukket fra kultur og kunst. Som privatperson får døve kun afsat 7 timer årligt til tolkning af kulturarrangementer. Det betyder at alt for få døve oplever kulturtilbud – knap 2% døve mod 62 % af resten af den danske befolkning.

Disse forhold er blot nogen af de mange skævheder døve i Danmark oplever og som DDL kæmper for at rette op på. Lars Ahlburg som er Landsformand i DDL udtaler ”Vi har i mange år kæmpet for lige rettigheder for døve, og vi fortsætter til målet er nået, til den dag døve ikke længere ekskluderes”.

FN’s internationale tegnsprogsdag indgår som et element i en hel uges begivenheder som udspiller sig hvert år den sidste uge i september. Ugen er arrangeret af World Federation of The Deaf, under navnet WFD Internationale døveuge. I ugen sættes der fokus på forskellige temaer fra døves historie til døves rettigheder i krisetider.

I Danmark er der blandt andet sat fokus på tegnsprogsugen ved at afholde en Tegnsprogsfestival den 25. september 2021 på Castbjerggård med over 200 tilmeldte.

For yderligere information kontakt

Danske Døves Landsforbund
Sekretariatschef
Claus Staunstrup Nilsson

Mobil: 2090
Mail: csn@ddl.dk

Yderligere information og fakta

Der bor 4.000 døve borgere i Danmark, der har dansk tegnsprog som deres modersmål. Dansk tegnsprog er et andet sprog end dansk talesprog. Det har sin egen grammatik og indeholder alle de elementer, som gør et sprog til et sprog: fonetik, stavelser, morfologi, syntaks, diskurs og pragmatisme.

Dansk tegnsprog blev i 2014 af et enigt Folketing anerkendt som et dansk sprog på linje med dansk skrift- og talesprog. Arbejdet med dansk tegnsprog varetages af Afdeling for Dansk Tegnsprog, der hører under Dansk Sprognævn.

Læs mere om den internationale døveuge her:

International Week of the Deaf People 2021 - WFD (wfdeaf.org)

Læs mere om tegnsprogsfestival her:

https://www.tsfest2020.com/

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site