Ordbog over Dansk Tegnsprog fortsætter

#Politik #Tegnsprog

1. november 2018

I den seneste tid har der mange historier om, at finansiering af ordbogen har været usikker.

Ordbogen er i mange år blevet finansieret af privat fonde, men i år har fondene meldt ud, at der ikke bliver givet finansiering fremover. Derfor har ordbogens fremtid været usikker.

Københavns Professionshøjskole (KP) har ansvaret for ordbogen. DDL, Dansk Tegnsprogsråd og KP har nu sammen kæmpet for at arbejdet med ordbogen kan fortsætte. KP har været i dialog med Undervisnings- og Forskningsministeriet. Dansk Tegnsprogsråd har været i dialog med Kulturministeriet. Og vi i DDL har vi i dialog med Børne- og Socialministeriet.

I dag har Børne- og Socialministeriet meldt ud, at at aftalen om satspuljemidler er færdig. Der bliver bevilliget 800.000 kr. til ordbogen, så arbejdet kan fortsætte i 2019. I aftalen står endvidere, at de tre ministeriet skal finde ud af, hvordan finansieringen kan sikres i 2020 og frem.

Det er god nyhed og vi i DDL er meget glade.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site