Ordbog over Dansk Tegnsprog fortsætter!

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Ordbog over Dansk Tegnsprog fortsætter!

Foto: Claus Bech

22. november 2019

Der er blevet indgået en politisk aftale om, at ordbogen får 800.000 kr. hvert år i de næste 4 år. DDL er meget glad for aftalen.

- Ordbog for Dansk Tegnsprog bliver brugt af cirka 20.000 personer i Danmark. Det er et vigtigt redskab for, at døve er inkluderet i samfundet. Jeg er glad for, at vi finder penge til at videreføre og udvikle ordbogen, fortæller social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Ordbog over Dansk Tegnsprog fortsætter i de næste 4 år. Der er netop blevet indgået en politisk aftale, at ordbogen får 800.000 kr. hvert år i de næste 4 år. DDL er meget glad for aftalen.

Uddrag fra aftalen:

Videreførelse af Ordbog over Dansk Tegnsprog Ordbog over Dansk Tegnsprog har siden 2008 tjent som opslagsværk og hjælperedskab for døve, døves pårørende samt tegnsprogstolke og andre fagprofessionelle, der arbejder med tegnsprog. Ordbogen har ca. 300 unikke brugere dagligt, mens det skønnes, at ca. 20.000 personer i Danmark anvender dansk tegnsprog enten som modersmål eller som pårørende, professionel eller studerende. Partierne er enige om at videreføre den fortsatte drift og udvikling af Ordbog over Dansk Tegnsprog for at understøtte døves mulighed for kommunikation og inklusion i samfundet. Der afsættes i alt 3,2 mio. kr. til indsatsen i perioden 2020-2023.

Læs mere om aftalen her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site