Opfølgning på henvendelser om tegnsprogstolkning på hospitaler

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

9. september 2019

DDL har fået svar fra 4 ud af 5 regioner i forbindelse med henvendelse om tegnsprogstolkning på hospitalerne.

I slutningen af juni 2019 sendte DDL et brev til alle medlemmer af de fem regioners sundhedsudvalg og forretningsudvalg samt ledelserne på alle landets sygehuse om de problemer som døve oplever med at få bevilliget tegnsprogstolk, når vi skal på hospitalet.

Fire ud af fem regioner er nu vendt tilbage med svar og den femte (region Hovedstaden) har meddelt at de tager sagen op på udvalgsmøde d. 24.9.2019.

De fire regioner, der har svaret, fortæller at de alle har gennemgået deres procedure.

Region Nordjylland: På baggrund af tilbagemeldinger fra regionens hospitaler, så er vurderingen af døves ønske om tegnsprogstolk ikke afvises. Der er ikke nogen aftale med at bruge bestemt tolkeleverandør.

Region Midtjylland: Alle hospitaler i regionen har retningslinjer for bevilling af tegnsprogstolkning. De følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at det er personalet, der vurderer behovet. Regionen mener ikke, at de kan træffe en beslutning, der ændrer det. Regionen har aftale med bestemt tolkeleverandør.

Region Syddanmark: Regionen har i samarbejde med regionens hospitaler udarbejdet en instruks til, hvordan der bestilles tegnsprogstolk. Instruksen er ved at blive opdateret og der vil fremover henstilles til at afdelingerne bestiller gennem DNTM. Regionen vil for at hjælpe personalet udarbejde retningslinjer for visitation/bevilling af tegnsprogstolk. Retningslinjerne vil lægge sig op at DNTM’s anbefalinger. Regionen vil i samarbejde med DNTM holde øje med implementeringen af retningslinjerne.

Region Sjælland: Regionen har undersøgt deres procedurer, der viser at bestilling af tegnsprogstolk sker på baggrund af en lægefaglig vurdering. Regionen vil præcisere sine interne instrukser, så det bliver tydeligere, hvem der bestilles tolk hos og hvordan man gør det. Præciseringen skal samtidig sikre, at personalet er opmærksomme på, at der skal benyttes certificerede tegnsprogstolke. Regionen har aftale med tolkefirma, der også kan levere tegnsprogstolke.

Region Hovedstaden: Afventer møde i Sundhedsudvalget.

DDL’s henvendelse og regionernes svar er vedhæftet her på siden.

Hvad synes DDL om svarene?

DDL er glade for, at vores henvendelse har givet anledning til at regionerne har kigget deres procedure igennem. Det kan betyde at flere er opmærksomme på at få bestilt tolk, når en døv kommer på hospitalet. Desværre tror vi ikke, at præcisering af instrukser fjerner problemerne med at døve ikke får bevilliget tolk. Derfor vil vi fortsat arbejde for, at det skal være døve selv, der vurderer behovet for tegnsprogstolk. Vi vil nu følge op på de enkelte regioners henvendelser for at fortsætte drøftelserne og vi har samtidig bedt om et møde med Sundhedsministeren for at drøfte sagen.

(OBS. Vi beklager de manglende undertekster - videoen er en gengivelse af teksten.)

Filer

DownloadTegnsprogstolkning_paa_hospitalet.rsj.pdfDownloadtegnsprogstolkning_svar_fra_Anders_Kuehnau.pdfDownloadsvar_regionsyd.pdfDownloadSvar_til_Danske_Doeves_Landsforbund.rn.pdfDownloadSvar_til_DD.pdf

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site