Nyt om DDL's arbejde med struktur

#Hovedbestyrelsen

22. januar 2018

Hvordan ser fremtiden ud for DDL's medlemsforeninger og deres medlemmer? Se med her hvor DDL's næstformand Ole Rønne-Christensen fortæller om det igangværende arbejde med fremtidens struktur.

Sidste år, i 2017, skete der tre store ting:

1) Midt-Vest døveforening har måtte erkende, at de ikke kan fortsætte. Flere bestyrelsesmedlemmer er fratrådt deres poster, det er altid de samme personer, der er i bestyrelsen, der er få ressourcer og faldende medlemstal. Foreningen gennemførte en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at lukke foreningen. Medlemmerne har nu tre andre muligheder; Midtjysk døveforening, Århus Døveforening eller Aalborg Tegnsprogsforening.

2) I den seneste tid er der gået op og ned for Vejle døveforening. Medlemstallet har været det samme, men der har været usikkerhed om den fremtidige udvikling. Samtidigt er ungdomsforeningen Tegnbølgen (også i Vejle) åbnet. De to foreninger er blevet enige om at fusionere under navnet "Tegnbølgen". Det har været en stor succes; der er stor opbakning, og der planlægges mange aktiviteter. Foreningen er blomstret op igen. Her den 1. januar blev det meldt ud, at alle medlemmerne bliver tilknyttet DDL. Det vil sige, at de kommer under det kontingentsystem som vi kender i dag. Det er dejligt og positivt.

3) Foreningen Ladylike har fejret fem års jubilæum. Den blev etableret i 2012, og har hørt under DDU, men nu vil de gerne arbejde mere sammen med DDL, så nu hører de under DDL på samme måde som Tegnbølgen og øvrige medlemsforeninger. Ladylike er en forening for kvinder (18-40 år). Velkommen.

I kan se, at der er sket mange ting i vore samfund i dag. Gamle traditioner er ved at blive ændret og digitale medier har meget stor indflydelse på vores hverdag. DDL's tidligere hovedbestyrelse kunne godt se i hvilken retning udvikling gik. Det forsøgte vi at tage højde for ved at etablere et udvalg, der skulle undersøge og se på hvilke muligheder der var for nye strukturer, medlemmer, kontingent m.m. Vi måtte dog erkende, at vi var for sent ude i forhold til landsmødet. Vi kunne ikke nå at lave et gennemarbejdet og ordentligt produkt, som vi ville have fremlagt på landsmødet. Vi følte vi blev for tidspresset. Derfor overleverede det lille udvalg deres arbejde og undersøgelser til den nye hovedbestyrelse, som så kunne arbejde videre med det.

Sidste år, i 2017, kom der ny bestyrelse, og der blev udvalgt tre personer til at arbejde videre med det tidligere udvalgs produkt. De tre personer er Klaus Huse, André Kobberholm og mig. Vi tre har haft møder igennem efteråret, hvor vi har nedskrevet vores anbefalinger til hvad man kan gøre. Dette er blevet overleveret til hovedbestyrelsen, som er blevet enige om, at de vil prøve at følge vores anbefalinger. Og hvad er det så vi anbefaler?

Vi synes at det er vigtigt at komme ud og komme i kontakt med alle. Ikke kun dem som er i DDL's medlemsforeninger, det gælder også dem som ikke er medlem af DDL. Faktisk er det vigtigste at finde ud af, hvorfor de ikke er medlem af DDL.Derfor er HB i gang med at planlægge forskellige workshops rundt omkring i landet, og vi vil gerne invitere alle: medlemmer og ikke-medlemmer er inviteret til at komme og drøfte hvordan DDL's medlemsstruktur og foreninger skal se ud i fremtiden. Så det arbejde er vi begyndt på nu.

Følg med via DDL's website eller din forenings website, og se hvornår vi kommer forbi dig.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site