Ny forløbsbeskrivelse for børn med høretab

#Børn og unge #Politik #Tegnsprog

3. september 2019

Socialstyrelsen har netop udgivet en ny og revideret forløbsbeskrivelse for børn 0-18 år med hørtab. Der er både godt og skidt i den nye udgivelse.

I sidste uge udgav Socialstyrelsen en revideret forløbsbeskrivelse for børn 0-18 år med høretab. Den nye forløbsbeskrivelser indeholder både gode og mindre gode ting.

DDL har været med i arbejdsgruppen og har forsøgt at påvirke Socialstyrelsen via viden og undersøgelser. Den nye forløbsbeskrivelse indeholder da også et større fokus på tegnsprog sammenlignet med den tidligere udgave fra 2015. Dengang var der kun lidt om tegnsprog.

Selvom der er i den nye beskrivelse er mere om tegnsprog, så har talesprog dog fortsat højere status. DDL fortsætter dialogen med Socialstyrelsen og kæmper for at få mere tegnsprog med næste gang.

Uddrag fra forløbsbeskrivelsen:

Socialstyrelsen anbefaler, at kommunen understøtter, at børn med behov for tegnsprog som den bæ rende sprogtilegnelse stimuleres tidligt ved adgang til tegnsprog både hjemme og i tegnsproglige miljøer.

Socialstyrelsen anbefaler, at kommuner og sygehuse løbende samarbejder og koordinerer de audiologiske, talehørepædagogiske og tegnsproglige indsatser på tværs af social-, sundheds- og undervisningsom rådet.

Socialstyrelsen anbefaler, at forældre til børn, der har behov for tegnsprog som bærende sprogtilegnelse, tilbydes adgang til tegnsprogsundervisning og til højt specialiseret viden om, hvordan de gennem tegnsprog bedst stimulerer barnets sproglige udvikling.

1.5 Tegnsprog

FN’s handicapkonvention forpligter kommunerne på at anerkende og støtte tegnsprog som minoritetssprog og som et kulturbærende og identitetsskabende sprog. Forældrene spiller en central rolle i beslutningen om, hvorvidt barnet skal lære tegnsprog. Samtidig er der en lille gruppe af børn med tidligt konstateret høretab, som ikke kan opnå funktionel hørelse ved hjælp af høreteknologi og talehørepædagogisk undervisning. Disse børn har brug for et alternativ til talesprog, som fx dansk tegnsprog eller anden tegn-støttet kommunikation.

Socialstyrelsen anbefaler, at kommunerne inddrager højt specialiserede tilbud og vidensmiljøer med tegnsproglige kompetencer i indsatser til børn, der skal lære dansk tegnsprog. Det kan eksempelvis være i forbindelse med undervisning, kurser og rådgivning.

Socialstyrelsen anbefaler, at børn og deres familier, der skal lære dansk tegnsprog, støttes i at opnå kontakt med og relation til andre, der kommunikerer på dansk tegnsprog, for at træne og øge deres aktive sprogkundskaber.

4.2 Tegnsproglig indsats

For de få børn hvor dansk tegnsprog er den primære tilgang til sprogtilegnelse, er fokus på den familie centrerede indsats helt central. Børns sprogtilegnelse er afhængig af stimuli fra og samspil med omgivelserne, uanset hvilket sprog der skal læres. Da børnenes primære base er hjemmet og familien, er det vigtigt, at forældrene og søskende støttes i at opnå kompetencer i dansk tegnsprog, så barnet får gode muligheder for at blive stimuleret sprogligt og deltage kommunikativt i familien.

Læs den fulde forløbsbeskrivelse her

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site