Ny bevilling på 3,7 mio. kr. giver håb for danske døves rettigheder og vilkår

#Børn og unge #Hovedbestyrelsen #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Ny bevilling på 3,7 mio. kr. giver håb for danske døves rettigheder og vilkår

DDL's landsformand Lars Ahlburg og sekretariatschef Claus Staunstrup Nilsson

21. januar 2022

I Danmark er ca. 4.000 borgere døve og ca. 20.000 taler dansk tegnsprog. Bag ved hvert tal er et menneske. Et døvfødt barn, en ung eller en døvbleven voksen - og de tusinder af andre, som ikke kan høre og derfor taler dansk tegnsprog. Danske Døves Landsforbund (DDL) kæmper for døves ret til at blive inkluderet, ret til at være en del af samfundet og ret til at være en del af demokratiet. Omdrejningspunktet for DDL's arbejde er ret til dansk tegnsprog – hele livet.

Gennem intensivt politisk arbejde og vedholdenhed er det derfor gode nyheder, at Danske Døves Landsforbund har fået bevilget i alt kr. 3,7 mio. kr. i de næste 3 år, frem til og med 2024 fra Socialstyrelsen til arbejdet med forsat at sikre danske døves rettigheder og vilkår. Og det er midler der er meget tiltrængte.

Danmark sakker bagud når det kommer til menneskerettigheder for døve

DDL's mål er, at døve har samme rettigheder som alle andre. At døve skal have lige adgang til uddannelse og job. At døve skal have værdig og lige behandling i sundhedsvæsenet. At døve ældre får nødvendig pleje og omsorg på dansk tegnsprog. At ensomme døve unge får den nødvendige støtte og opbakning og at døve børn og deres forældre indgår i meningsfulde fællesskaber og givende netværk.

Lige nu har DDL en række projekter, der skal imødegå de problemer døve, står overfor i dag. For de danske døve, der oplever ensomhed og manglende fællesskaber har DDL etableret et tværnationalt projekt ”Fremad – ind i fællesskabet”, som skal modvirke ensomhed hos døve. Der er etableret besøgsvennetjeneste for udsatte døve og DDL driver en hotline, hvor døve kan skrive og ringe ind til en rådgiver, hvis de oplever psykisk sårbarhed. DDL har retshjælp for døve, som vejleder døve, når de kommer i kontakt med det danske retsvæsen. Der er også en netværksgruppe for forældre til børn med høretab, der har dansk tegnsprog som første- eller andetsprog.

Så DDL gør meget, men der er stadig lang vej endnu. Derfor kommer midlerne også på et tørt sted.

Lars Ahlburg, der er Landsformand i Danske Døves Landsforbund udtaler: ”DDL gør rigtigt meget. Men vi kan gøre endnu mere for døve i Danmark. Det kræver dog langt flere ressourcer og midler til både at vedligeholde vores eksisterende projekter, og til at udvikle nye projekter og indsatser. Det er derfor vigtige midler vi nu har fået bevilget, midler der alle skal ud til indsatser der styrker danske døves rettigheder og vilkår i Danmark."

For yderligere information kontakt

Danske Døves Landsforbund
Sekretariatschef
Claus Staunstrup Nilsson
Mobil: 20 90 06 60
Mail: csn@ddl.dk

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site