Ny bekendtgørelse: Det er bekymrende

#Arbejdsmarked #Politik

Ny bekendtgørelse: Det er bekymrende

Foto: Scott Graham, Unsplash

14. oktober 2020

Den nye bekendtgørelse om personlig assistance for handicappede i erhverv, der netop er udsendt fra Beskæftigelsesministeriet, gør panderynkerne dybere hos Danske Døves Landsforbund. Nye paragraffer skaber mere usikkerhed om borgernes ret til personlig assistance, lyder kritikken fra DDL.

Berlingske kunne forleden afdække, at der er fejl i 71% af sagerne, når borgere klager over København Kommunes afgørelser på området om personlig assistance for handicappede i erhverv.

Beskæftigelsesborgmesteren tilskrev i avisen selv, at fejlene sker pga. uklare regler på området. Derfor står Danske Døves Landsforbund uforstående overfor, at i den nye bekendtgørelse er lavet flere regler på området, der ligger op til fortolkning.

- Ideen med bekendtgørelsen er at skabe klarhed på området – ikke skabe uklarhed og for kommunerne nye rum til fortolkninger, der giver anledning til flere ankesager, der i sidste ende går ud over borgeren, lyder kritikken fra Danske Døves Landsforbunds formand, Lars Knudsen.

Danske Døves Landsforbund ser man tre punkter i den nye bekendtgørelse som yderst problematiske.

  • Jobcenteret skal indgå aftale med virksomheden om, at personlig assistance (tolk) kan rekvireres eksternt. DDL frygter, at jobcenteret af økonomiske årsager vil afvise at indgå aftaler om ekstern leverance af personlig assistance, selvom det er slået fast i bekendtgørelsen, at man godt må rekvirere tolk eksternt. Det bliver en kilde til en tvist, og DDL mener, det vil få alvorlige konsekvenser for døves adgang til arbejdsmarkedet.
  • Kommunen skal fremover tage stilling til, om bevillingen i overvejende grad vil bestå af særligt krævende tolkninger. Hvilket grundlag har kommunen at tage den vurdering på – og hvad er konsekvensen af vurderingen? Får man mindre personlig assistance, hvis man i overvejende grad har behov for særligt krævende tolkninger?
  • Det er kommunen, der afgør, om en tolkning kunne være aflyst rettidigt. Hvordan kan kommunen afgøre om tolkningen kunne være aflyst rettidigt? Hvem bærer det økonomiske ansvar, hvis kommunen vurderer at en opgave kunne være aflyst rettidigt? Borgeren eller tolkeleverandøren, og kan det ankes?

Danske Døves Landsforbund har derfor indsendt de bekymringspunkter til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (red. STAR). - Det er helt afgørende for vores døve medborgere, at vi får udryddet misforståelser og ikke åbner op for flere muligheder at fortolke loven på. Det er afgørende, at man kan stole på kommunernes afgørelser, og at der er gennemsigtighed i processerne, fastslår Lars Knudsen.

Hvad er personlig assistance?

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job. Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site