Ny ankesag vundet

#Arbejdsmarked #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

22. april 2020

En døv borger i Københavns Kommune har fået medhold af Ankestyrelsen i en sag om tegnsprogstolk i forbindelse med en jobrelateret rejse. DDL har rettet henvendelse til kommunen og bedt dem ændre deres vejledning, så den er i overensstemmelse med afgørelsen.

En døv borger i Københavns Kommune har fået medhold af Ankestyrelsen i en sag om tegnsprogstolk i forbindelse med en jobrelateret rejse.

Borgeren havde fået bevilget tolk til en rejse i forbindelse med sit arbejde, men kommunen havde givet afslag på at der kunne bevilges diæter til tolken, og kommunen ville heller ikke refundere den takst som tolkefirmaet krævede for opgaven. Tolkefirmaet ville have tillæg for aften og weekendarbejde samt fremmedsprogstolkning, hvilket er helt normalt. Kommunen mente imidlertid, at hvis tolken var rekvireret udefra – dvs. via et tolkefirma - så kunne arbejdsgiveren ikke få refunderet disse udgifter.

DDL har hjulpet borgeren med at klage over kommunens afslag, og nu har Ankestyrelsen truffet en afgørelse i sagen. Borgeren har fået medhold i begge spørgsmål. Det betyder at kommunen er pålagt at betale diæter ved udlandsrejser samt forhøjede takster for aften og weekendarbejde samt for fremmedsprogstolkning.

DDL mener, at ankeafgørelsen betyder, at kommunen må ændre sin vejledning, så den er i overensstemmelse med afgørelsen. Vi har henvendt os til kommunen herom.

Hvis du skal søge tolk til en rejse i forbindelse med dit arbejde, skal du være opmærksom på at den vejledning, der lige nu ligger på Københavns Jobcenters hjemmeside, ikke er opdateret, så den følger Ankestyrelsens afgørelse.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site