Ny ældreundersøgelse igangsat

#Politik #Seniorer #Tegnsprog #Tilgængelighed

1. december 2021

I Danske Døves Landsforbund har vi besluttet at lave en undersøgelse om hvad der er vigtigt for ældre døve, hvis man skal vælge plejehjem.

I dag findes der fire plejehjem på landsplan, hvor man har reserveret pladser til døve beboere. Det er:

  • Ulleruphus (Fredericia)
  • Egebækhus (Nærum)
  • Sirius (Aalborg)
  • Kastanjehusene (København)

Vi hører ind i mellem at ældre døve ønsker flere lokalt baserede plejetilbud, og også at man ønsker at vi i DDL skal sikre endnu flere plejehjems tilbud til døve rundt omkring i landet. Da gruppen af ældre døve, der bor på plejehjem, er meget lille, vil det påvirke tegnsprogsniveauet, hvis ældre døve fordeles på endnu flere plejehjem. Er ældre døve opmærksomme på det? Og hvad betyder mest: Et godt tegnsprogsmiljø hvor man kan kommunikere med personalet – eller at plejehjemmet ligger tæt på familie og venner?

Det er vigtigt for os i DDL at vide noget mere om ældre døves ønsker til plejehjem i fremtiden, så vi kan planlægge vores indsats derefter.

Vi vil gerne have svar fra alle ældre døve på 60 år og opefter.

Vores spørgeskema er kort – det er kun nogle få spørgsmål, og vi håber at rigtigt mange af jer ældre vil besvare det, så vi får et resultat der afspejler ønskerne blandt ældre døve.

Du har flere muligheder for at svare på spørgeskemaet:

Du kan gå ind på vores hjemmeside og besvare det elektroniske spørgeskema – her vil der være tegnsprogsoversættelse af spørgsmålene.

Vi har også trykt spørgeskemaet på papir og det er muligt at få det fra DDL, fra seniorklubberne, fra døvekonsulenten, fra døvepræsten, fra din besøgsven eller fra ældrevejlederen. Du kan også få en frankeret svarkuvert udleveret, så du kan putte det udfyldte spørgeskema i en postkasse uden at det koster dig noget.

Det kan være at du får tilbudt spørgeskema flere steder. Husk at du kun skal besvare spørgeskemaet én gang. Hvis du udfylder spørgeskemaet på papir, skal du ikke også udfylde det elektronisk – og omvendt: Hvis du har udfyldt det elektroniske spørgeskema, skal du ikke også udfylde det på papir.

Undersøgelsen er helt anonym – du skal ikke skrive dit navn nogen steder. Ingen vil bagefter kunne se, hvad netop DU har svaret. Du bliver også bedt om at svare på, hvilket plejehjem du ville foretrække, hvis du skulle vælge i dag, og det er ikke et svar der forpligter dig, og du har selvfølgeligt lov at ændre holdning, når den tid kommer hvor du skal vælge plejehjem.

Vi håber meget, at du vil besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for din hjælp.

FIND DET ELEKTRONISKE SPØRGESKEMA HER.

(Husk kun at besvare spørgeskeamet, hvis du er døv og 60 år eller derover. Tak.)

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site